Paleozoïcum

Het Paleozoïcum (of Paleozoïcum) is het vroegste van de drie tijdperken van het Phanerozoïcum. De naam betekent vroeg leven. Het duurde van ongeveer 541 tot 252 miljoen jaar geleden (mya), en eindigde met de grootste uitsterving, het Perm-Trias uitstervingsgebeuren.

Het Paleozoïcum begon met een explosie van levensvormen. De Cambrische explosie markeert het tijdperk met duizenden nieuwe levensvormen in de oude zeeën. In dit tijdperk vonden vele belangrijke gebeurtenissen plaats, waaronder de ontwikkeling van de meeste groepen ongewervelden, de verovering van het land door het leven, de evolutie van vissen, reptielen, insecten en planten, de vorming van het supercontinent Pangea, en ten minste twee verschillende ijstijden. De aarde draaide sneller dan tegenwoordig, dus de dagen waren korter, en de dichterbij staande maan veroorzaakte sterkere getijden.

De zes perioden van het Paleozoïcum:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3