Accijns

Een accijns of een accijnsbelasting is een indirecte belasting die wordt geheven op bepaalde goederen. Als indirecte belasting worden zij geheven door de producent of de handelaar, die vervolgens aan de overheid moet betalen. Om dezelfde reden worden zij ook niet als omzetbelasting beschouwd. Accijnzen maken gewoonlijk deel uit van de detailhandelsprijs van een product zoals benzine, alcohol of sigaretten. Accijnzen kunnen zowel door de staat als door de federale overheid worden geheven.

Accijns vs omzetbelasting

Accijnzen verschillen op twee belangrijke punten van omzetbelasting. Ten eerste wordt accijns alleen geheven op specifieke goederen. Omzetbelasting kan van toepassing zijn op de meeste dingen die een persoon zou kunnen kopen, hoewel bepaalde jurisdicties voedsel of kleding kunnen vrijstellen. Accijnzen worden meestal geheven op luxegoederen of producten die verband houden met gezondheidskwesties, zoals zonnebanken of sigaretten. Ten tweede wordt omzetbelasting geheven als een percentage van de aankoopprijs. Een accijnsbelasting is meestal een vast bedrag dat bij de prijs wordt opgeteld. Het kan moeilijk zijn om te bepalen hoeveel accijns iemand betaalt, omdat deze deel uitmaakt van de aankoopprijs. Omzetbelasting wordt bij de prijs opgeteld en staat meestal op de kassabon vermeld.

Accijnzen in de VS

In de Verenigde Staten zijn accijnzen goed voor ongeveer 4% van alle federale inkomsten. Dat is lager dan in veel andere landen. In de grondwet worden accijnzen een indirecte belasting genoemd. Sommige staten in de Verenigde Staten hebben andere benamingen voor accijnzen. In de staat Massachusetts bijvoorbeeld wordt de accijns op auto's een "ad valorem tax" genoemd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3