Genocideverdrag

Het Verdrag inzake Genocide (formeel Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide) is een verdrag van de internationale mensenrechtenwetgeving inzake genocide dat op 9 december 1948 door de Verenigde Naties tot stand is gebracht. Het is bedoeld om alle vormen van genocide en de aanzetting daartoe te voorkomen en aan te geven hoe de daders ervan moeten worden gestraft.

Dit Verdrag beschermt alle etnische groepen en rassen van alle godsdiensten.

Actoren van genocide die in dit Verdrag worden genoemd, zullen worden berecht door het Internationaal Strafhof, maar er zijn landen die dit Verdrag en de internationale wetgeving inzake het Internationaal Strafhof niet hebben geratificeerd.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3