Genocideverdrag | verdrag van de internationale mensenrechtenwetgeving over genocide

Het Genocideverdrag (formeel Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide) is een verdrag van de internationale mensenrechtenwetgeving over genocide dat op 9 december 1948 door de Verenigde Naties is opgesteld. Het is bedoeld om alle vormen van genocide en het aanzetten daartoe te voorkomen en om aan te geven hoe de daders moeten worden gestraft.

Dit verdrag beschermt alle etnische groepen en rassen van alle religies.

Nu zal de actor van genocide die in dit verdrag staat, worden beoordeeld door het Internationaal Strafhof, maar er zijn enkele landen die dit verdrag en het internationaal recht inzake het Internationaal Strafhof niet ratificeren.


 

Gerelateerde pagina's

Internationaal strafrecht

Bronnen

Misdaden tegen
het internationale recht

  • Genocidale bedoeling
  • Aanzetten tot genocide

Internationale rechtbanken
(in volgorde van oprichting)

 • Internationaal Militair Tribunaal (Proces van Neurenberg)
 • Internationaal Militair Tribunaal voor het Verre Oosten
 • Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië
 • Internationaal Tribunaal voor Rwanda
 • Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone
 • Internationaal Strafhof
 • Buitengewone Kamers van de Rechtbanken van Cambodja
 • Bijzondere panels van de rechtbank van Dili
 • Speciaal Tribunaal voor Libanon
 • Internationaal residuaal mechanisme voor straftribunalen

Geschiedenis

 • Lijst van oorlogsmisdaden
 • Lijst van veroordeelde oorlogsmisdadigers
 • Oorlogsmisdadenprocessen in Leipzig
 • Vervolging van Ottomaanse oorlogsmisdadigers
 • De processen van Istanbul in 1919-1920

 

Controle door de autoriteit Edit this at Wikidata

Algemeen

 • VIAF
  • 1
 • WorldCat (via VIAF)

Nationale bibliotheken

 • Duitsland
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Genocide Conventie?


A: Het Genocideverdrag is een verdrag van de internationale mensenrechtenwetgeving dat op 9 december 1948 door de Verenigde Naties is opgesteld om alle vormen van genocide en het aanzetten daartoe te voorkomen, en om aan te geven hoe degenen die zich daaraan schuldig maken, moeten worden gestraft.

V: Wie wordt door het Genocideverdrag beschermd?


A: Het Genocideverdrag beschermt alle etnische groepen en rassen, ongeacht hun religie.

V: Hoe worden actoren van genocide volgens dit verdrag beoordeeld?


A: Actoren van genocide die in dit verdrag worden genoemd, worden berecht door het Internationaal Strafhof.

V: Zijn er landen die dit verdrag niet hebben geratificeerd?


A: Ja, er zijn enkele landen die dit verdrag en het internationaal recht inzake het Internationaal Strafhof niet hebben geratificeerd.

V: Wanneer is het Genocideverdrag tot stand gekomen?


A: Het Genocideverdrag werd op 9 december 1948 door de Verenigde Naties in het leven geroepen.

V: Wat is het doel van de Genocide Conventie?


A: Het doel van de Genocide Conventie is om alle vormen van genocide en het aanzetten daartoe te voorkomen, en om te laten zien hoe degenen die deze plegen gestraft moeten worden.

V: Geldt het alleen voor bepaalde religies of etnische groepen?


A: Nee, het beschermt alle etnische groepen en rassen, ongeacht hun religie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3