Heide (vegetatie)

Heide of heide is een struikgewas dat vooral voorkomt op zure bodems van lage kwaliteit. Het heeft een open, laaggroeiende houtige vegetatie.

Er zijn enkele duidelijke verschillen tussen heide en veengronden. Zo heeft een heidegebied een zeer veenachtige bovengrond en is het ook vrij drainerend, terwijl een heidegebied dat niet is. Heidevelden zijn in het algemeen verwant aan hooggelegen heidevelden met - vooral in Groot-Brittannië - een koeler en vochtiger klimaat.

Heidevelden komen overal ter wereld voor. Zij vormen uitgestrekte en diverse gemeenschappen in heel Australië in vochtige en subvochtige gebieden. Brandregimes met verbranding houden de heidevelden in stand. Nog meer gevarieerde, maar minder wijdverspreide heide komt voor in zuidelijk Afrika. Uitgebreide heidegemeenschappen kunnen ook worden gevonden in de Californische chaparral, Nieuw-Caledonië, Centraal-Chili en langs de kusten van de Middellandse Zee. Naast deze uitgestrekte heidegebieden komt het vegetatietype ook voor op verspreide plaatsen op alle continenten behalve Antarctica.

Heidelandschap in de Stirling Range, West-Australië, met in het midden een met dieback geïnfecteerde valleiZoom
Heidelandschap in de Stirling Range, West-Australië, met in het midden een met dieback geïnfecteerde vallei

Heidegebied bij Woodbury Common, Devon (Engeland), met paarse bloemen van Calluna vulgaris en gele bloemen van Ulex galliiZoom
Heidegebied bij Woodbury Common, Devon (Engeland), met paarse bloemen van Calluna vulgaris en gele bloemen van Ulex gallii

Vragen en antwoorden

V: Wat is een heideveld?


A: Een heideveld is een struikgewas dat voornamelijk voorkomt op zure bodems van lage kwaliteit met open, laaggroeiende houtachtige vegetatie.

V: Wat zijn de verschillen tussen heide en heide?


A: Enkele duidelijke verschillen tussen heide en veengrond zijn dat veengrond een zeer veenachtige bovengrond heeft en vrij afwaterend is, terwijl heide dat niet is.

V: Komt heide wereldwijd veel voor?


A: Ja, heide komt wereldwijd voor.

V: Waar komen uitgestrekte en diverse heidegemeenschappen voor?


A: Uitgestrekte en diverse heidegemeenschappen komen voor in heel Australië in vochtige en subvochtige gebieden, en in zuidelijk Afrika, de chaparral van Californië, Nieuw-Caledonië, centraal Chili en langs de kusten van de Middellandse Zee.

V: Hoe worden heidevelden in Australië onderhouden?


A: Heidegebieden in Australië worden onderhouden door brandregimes met verbranding.

V: Komen heidevelden voor op alle continenten behalve Antarctica?


A: Ja, heide komt verspreid voor op alle continenten behalve Antarctica.

V: Wat is de relatie tussen heide en hoogveen in Groot-Brittannië?


A: Heide is over het algemeen verwant aan hoogveen in Groot-Brittannië, vooral met een koeler en vochtiger klimaat.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3