Imbolc

Imbolc is een festival van Brigid, de Keltische godin die later beroemd werd als christelijke heilige. Aanvankelijk stond haar feest op 1 februari bekend als "Imbolc" of "Oimelc", twee Gaelische namen die verwijzen naar de lactatie van de ooien. Lactatie is de melkstroom die plaatsvindt als de baby-lammeren in het voorjaar worden geboren, en de Gaelische talen zijn de talen die worden gesproken in landen als Ierland en Schotland.

Imbolc was, en is nog steeds, een tijd om te vieren dat de winter snel voorbij zou zijn. Soms komen in Ierland de eerste bloemen op het moment van dit festival, zelfs als er nog sneeuw ligt.

Later verving de rooms-katholieke kerk dit feest door Kandeldag op 2 februari, een dag die nu aan de Maagd Maria toebehoort. Op deze dag kunnen mensen ceremonies of processies bij kaarslicht houden - samen lopen in het donker, met het enige licht dat ze van kaarsen dragen. Ze kunnen ook liederen zingen voor Brigid, of gedichten of gebeden tot haar zeggen.

In zowel heidense als christelijke vieringen wordt Brigid gevierd als een krachtige vrouwelijke figuur, die licht, inspiratie en genezing brengt in de wereld.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3