Integron

Een integron is een soort transposon, een mobiel genetisch element. Het is een tweedelig genetisch systeem dat wordt aangetroffen in bacteriën, en misschien wel op grotere schaal. Het is de manier waarop antibioticaresistentie zo snel wordt doorgegeven. Het wordt gevonden in plasmiden en chromosomen. Hoewel de eerste functie die ontdekt werd antibioticaresistentie was, kunnen andere bacteriële functies (eigenschappen) worden overgedragen door integronen.

Transposons zijn het gen "capture and expression elements" die de kleine mobiele elementen die bekend staan als gencassettes op hun plaats zetten en ze laten werken. Meestal heeft elke cassette slechts één enkel gen en een specifieke recombinatieplaats. De cassettes dragen de DNA-codering (= 'een gen') voor antibioticaresistentie (bijvoorbeeld). Meestal codeert het DNA voor een enzym dat het antibioticummolecuul doorklieft (snijdt).

Het eerste deel van een integron is een gen dat codeert voor een enzym dat cassettes vastlegt. Het tweede is een site op het genoom waar de cassettes worden ingebracht, en een promotor die de expressie van cassette-geassocieerde genen aanstuurt. "Integron" beschrijft dergelijke structuren zowel wanneer er geen cassettes aanwezig zijn als wanneer er geïntegreerde cassettes zijn. Cassettes kunnen op de plaats worden ingebracht, ze kunnen worden uitgesneden en ze kunnen horizontale genoverdracht ondergaan.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3