Ierse parlementaire partij

De Ierse parlementaire partij was een nationalistische politieke partij in Ierland. De partij wilde dat Ierland zichzelf kon regeren, in plaats van te worden geregeerd door het Verenigd Koninkrijk. De partij is in de negentiende eeuw opgericht door Isaac Butt. Haar bekendste leider was Charles Stewart Parnell.

In 1886 hielp de partij de Britse premier, William Gladstone, te overtuigen om een wetsvoorstel voor de Home Rule aan te kondigen. Het wetsvoorstel zou Ierland het Verenigd Koninkrijk doen verlaten. Ierland zou een Britse kolonie worden die zichzelf zou kunnen regeren. Ierland zou een eigen parlement hebben, in plaats van vertegenwoordigers in het Britse parlement. Het wetsvoorstel is niet aangenomen.

Andere Home rule wetsvoorstellen werden later gepresenteerd. Ze verschilden van het origineel omdat ze de vertegenwoordiging van Ierland in het Britse parlement zouden hebben behouden (in plaats van Ierland een eigen parlement te geven). Geen van deze wetsvoorstellen is geslaagd. Eén ervan werd in 1914 aangenomen, maar het werd geannuleerd vanwege de Eerste Wereldoorlog. Een andere werd uitgevaardigd in 1920, maar die mislukte door de Ierse opstand. Het werd vervangen door een onafhankelijke Ierse Vrijstaat, die het grootste deel van het eiland omvatte. Er werd ook een Home Ruled Northern Ireland opgericht in zes graafschappen van Ulster die in het Verenigd Koninkrijk bleven.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3