Verdeling

Verdeling of verdeling naar bevolking is een begrip in de Amerikaanse wetgeving van de verdeling van vertegenwoordigers of belastingen onder de staten van de Verenigde Staten. De verdeling is gebaseerd op de Amerikaanse volkstelling die om de tien jaar wordt gehouden. De zetels in het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten worden dan verdeeld over de staten. Elke staat krijgt een aantal zetels op basis van zijn bevolking (het minimum is één zetel). Het Congres heeft na elke volkstelling tot het midden van de 20e eeuw een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. Artikel I, lid 2 van de grondwet van de Verenigde Staten schrijft voor dat de directe belastingen over de staten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. De verdeling naar bevolking bleek een bijna onmogelijke, ongelijke en oneerlijke eis voor het innen van belastingen te zijn, omdat de staten verschillende bevolkingen hadden. Dit werd tenietgedaan door het zestiende amendement op de grondwet van de Verenigde Staten, waarin de verdelingsverplichting werd geschrapt uit het opleggen van directe belastingen door het Congres.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3