Wet van de Verenigde Staten

Het recht van de Verenigde Staten bestaat uit vele niveaus van gecodificeerde en niet-gecodificeerde vormen van recht. De belangrijkste daarvan is de grondwet van de Verenigde Staten. Daarmee is de federale regering van de Verenigde Staten opgericht. De grondwet legt de grenzen van het federale recht vast. Deze bestaat uit de handelingen van het Congres, de door de Senaat geratificeerde verdragen, de door de uitvoerende macht bevorderde regelingen en de jurisprudentie die afkomstig is van de federale rechterlijke macht. De Code van de Verenigde Staten is de officiële bundeling en codificatie van het algemene en permanente federale staatsrecht.

Federale wetten en verdragen, zolang deze in overeenstemming zijn met de grondwet, lopen vooruit op tegenstrijdige staats- en territoriale wetten in de 50 Amerikaanse staten en in de territoria. De reikwijdte van de federale preëmissie is echter beperkt, omdat de reikwijdte van de federale macht niet universeel is. In het tweesoevereine systeem van de Amerikaanse federalistische staten zijn de plenaire soevereinen. Elke staat heeft zijn eigen grondwet, terwijl de federale vorst slechts het beperkte hoogste gezag heeft dat de grondwet geeft. Staten kunnen hun burgers bredere rechten toekennen dan de federale grondwet, zolang ze geen inbreuk maken op de federale grondwettelijke rechten. De meeste Amerikaanse wetten (vooral het eigenlijke "levende recht" van het verbintenissenrecht, de onrechtmatige daad, het eigendomsrecht, het strafrecht en het familierecht) die de meerderheid van de burgers dagelijks ervaart, bestaan in de eerste plaats uit het staatsrecht, dat van staat tot staat sterk kan verschillen, en dat ook doet.

Zowel op federaal als op staatsniveau is het recht van de Verenigde Staten grotendeels gebaseerd op het common law-systeem van het Engelse recht. Dit was het rechtssysteem dat van kracht was ten tijde van de Revolutionaire Oorlog. Het Amerikaanse recht is echter zowel inhoudelijk als procedureel veranderd ten opzichte van zijn Engelse voorouder. Het Amerikaanse recht leent ook ideeën uit het burgerlijk recht.

ZoomAlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3