Wetgeving | wet die door een wetgever is gemaakt

Wetgeving (of "wettelijk recht") is recht dat door een wetgever of een ander bestuursorgaan is gecreëerd. De term kan verwijzen naar een enkele wet of het geheel van uitgevaardigde wetten, terwijl "statuut" ook wordt gebruikt om te verwijzen naar een enkele wet. Voordat een wetsartikel wet wordt, kan het bekend staan als een wetsvoorstel, dat doorgaans ook "wetgeving" wordt genoemd zolang het nog in behandeling is.

In het systeem van Westminster wordt een wetsartikel een Act of Parliament genoemd.

Wetgeving wordt gewoonlijk voorgesteld door een lid van de wetgevende macht (bijv. een lid van het Congres of het Parlement), of door de uitvoerende macht, en wordt vervolgens besproken door leden van de wetgevende macht en vaak gewijzigd. Degenen die de formele bevoegdheid hebben om wetgeving te maken, worden wetgevers genoemd; de rechterlijke macht kan de formele bevoegdheid hebben om wetgeving te interpreteren.


 

Andere middelen van wetgeving

Het maken van wetgeving wordt ook wel wetgeving genoemd. Volgens de doctrine van de scheiding der machten is de wetgevende functie in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de wetgever. Er zijn echter situaties waarin wetgeving op een andere manier tot stand komt (meestal wanneer grondwettelijk recht wordt uitgevaardigd). Tot deze andere vormen van wetgeving behoren referenda en constitutionele conventies. De term "wetgeving" wordt soms gebruikt om deze situaties te beschrijven, maar soms ook om wetgevende handelingen te onderscheiden van deze andere vormen van wetgeving. 

Gerelateerde pagina's

Wet

Kernvakken

  • Burgerlijk
  • Crimineel

Andere onderwerpen

 • Agrarisch recht
 • Luchtvaartrecht
 • Amnestiewet
 • Bankrecht
 • Faillissement
 • Handelsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Conflict van recht
 • Bouwrecht
 • Bescherming van de consument
 • Ondernemingsrecht
 • Cyberrecht
 • Verkiezingswet
 • Energierecht
 • Amusementsrecht
 • Milieurecht
 • Familierecht
 • Financieel recht
 • Financiële regelgeving
 • Gezondheidsrecht
 • Geschiedenis van de advocatuur
 • Geschiedenis van de Amerikaanse advocatuur
 • Immigratiewetgeving
 • Intellectueel eigendom
 • Internationaal strafrecht
 • Internationale mensenrechten
 • Internationale slavernij wetten
 • Jurimetrie
 • Arbeid
 • Oorlogsrecht
 • Juridische archeologie
 • Juridische fictie
 • Maritiem recht
 • Mediawet
 • Militair recht
 • Successie
 • Productaansprakelijkheid
 • Internationaal publiekrecht
 • Ruimtevaartwetgeving
 • Sportrecht
 • Fiscaal recht
 • Vervoersrecht
 • Vertrouwensrecht
 • Niet gehandhaafde wet
 • Vrouwen in het recht

Rechtsbronnen

  • Goddelijke wet
 • Jurisprudentie

Wetgeving

  • Edict
  • Uitvoerend bevel
  • Proclamatie
 • Wetgeving
  • Concordaat
 • Wettelijk recht

Rechtssystemen

  • Canoniek recht
  • Hindoeïstisch recht
  • Wet Jain
  • Joodse wet
  • Sharia
 • Romeins recht
 • Socialistische wet
 • Wettelijk recht
 • Xeer
 • Yassa

Rechtstheorie

 • Contracttheorie
 • Kritische juridische studies
 • Vergelijkend recht
 • Feministisch
 • Fundamentele theorie van het canonieke recht
 • Recht en economie
 • Juridisch formalisme
 • Geschiedenis
 • Internationale rechtstheorie
 • Legaliteitsbeginsel
 • Rechtsstaat
 • Sociologie

Rechtspraak

 • Arrest
 • Rechterlijke toetsing
 • Bevoegdheid
 • Jury
 • Justitie
 • Uitoefening van het recht

Juridische instellingen

 • Bureaucratie
 • De bar
 • De bank
 • Maatschappelijk middenveld
 • Rechtbank
 • Rechtbank van billijkheid
 • Verkiezingscommissie
 • Uitvoerend
 • Rechterlijke macht
 • Rechtshandhaving
 • Juridisch onderwijs
  • Rechtenstudie
 • Categorie
 • Index
 • Schets
 • Portaal

Controle door de autoriteit Edit this at Wikidata

Nationale bibliotheken

 • Spanje
 • Frankrijk (gegevens)
 • Oekraïne
 • Verenigde Staten
 • Japan
 • De NLK id KSH1998020945 is niet geldig.

Andere

 • Nationaal Archief (VS)
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is wetgeving?
A: Wetgeving, ook bekend als "wettelijk recht", is wetgeving die door een wetgever of ander bestuursorgaan tot stand is gekomen.

V: Wat is een wetsvoorstel?
A: Een wetsvoorstel is een wet die nog geen wet is geworden. Het wordt gewoonlijk voorgesteld door een lid van de wetgevende of uitvoerende macht en vervolgens besproken en gewijzigd door leden van de wetgevende macht voordat het een wet van het Parlement wordt.

V: Wie zijn wetgevers?
A: Wetgevers zijn degenen die de formele bevoegdheid hebben om wetgeving tot stand te brengen.

V: Hoe werkt de rechterlijke macht samen met de wetgeving?
A: De rechterlijke macht kan de formele bevoegdheid hebben om wetgeving te interpreteren.

V: Welke term kan worden gebruikt om naar één wet te verwijzen?
A: De term "wet" kan worden gebruikt om naar één wet te verwijzen.

V: In welk systeem wordt wetgeving een wet van het Parlement?
A: In het systeem van Westminster worden wetsontwerpen wetten van het Parlement.

V: Wie stelt wetsontwerpen voor?
A: Wetgeving wordt meestal voorgesteld door een lid van de wetgevende of uitvoerende macht.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3