Laurazië

Laurasia was een supercontinent. Het was het noordelijke deel van het globale supercontinent Pangaea. Pangaea splitste zich in het Jura in Laurasia en Gondwana in het zuiden.

Laurasia omvatte het grootste deel van de landmassa's die de huidige continenten van het noordelijk halfrond vormen, hoofdzakelijk Laurentia (de naam gegeven aan het Noordamerikaanse kraton), Europa, Baltica, Siberië, Kazachstan, en China.

De naam is een combinatie van de namen Laurentia en Eurazië.

Hoewel Laurasia bekend staat als een Mesozoïsch verschijnsel, wordt tegenwoordig aangenomen dat dezelfde continenten die het latere Laurasia hebben gevormd, ook als een samenhangend supercontinent hebben bestaan na het uiteenvallen van Rodinia, ongeveer 1 miljard jaar geleden. Om verwarring met het Mesozoïcum te voorkomen, wordt hiernaar verwezen als Proto-Laurasia.

ZoomAlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3