Lemma (naslagwerk)

Een lemma is een woord dat aan het hoofd staat van een definitie in een woordenboek. Alle hoofdwoorden in een woordenboek zijn lemma's. Technisch gezien is het "een basiswoord en zijn verbuigingen".


Een lemma is het woord dat je in het woordenboek vindt. Een lexem is een eenheid van betekenis, en kan uit meer dan één woord bestaan. Een lexem is de verzameling van alle vormen die dezelfde betekenis hebben, terwijl het lemma verwijst naar de specifieke vorm die bij conventie is gekozen om het lexem weer te geven.

In het Engels, bijvoorbeeld, zijn run, runs en running vormen van hetzelfde lexem, maar run is het lemma.

Morfologie

In het Engels is het lemma van een zelfstandig naamwoord het enkelvoud: bijv. mouse in plaats van mice. In talen met een geslacht is het hoofdwoord van gewone bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden meestal het mannelijk enkelvoud. Als de taal ook naamvallen kent, is het lemma vaak het mannelijk enkelvoud in de nominatief.

In veel talen is de aanhalingsvorm van een werkwoord de infinitief: Frans aller, Duits gehen, Spaans ir. In het Engels is het meestal de volledige infinitief (to go) hoewel gealfabetiseerd zonder 'to' (go).

Verschil tussen stam en lemma

In de computationele linguïstiek is een stam het deel van het woord dat nooit verandert, zelfs niet wanneer verschillende vormen van het woord worden gebruikt. Een lemma is de basisvorm van het werkwoord. Bijvoorbeeld, van "geproduceerd", is het lemma "produce", maar de stam is "produc-". Dit komt omdat er woorden zijn zoals productie. Wanneer rekening wordt gehouden met de klank (fonologie), is de definitie van het onveranderlijke deel van het woord niet zo nuttig. Let op de klank van de woorden in het voorbeeld: "geproduceerd" /prəˈdjuːst/ versus "productie" /prəˈdʌkʃən/.

Sommige lexemen hebben meerdere stammen maar één lemma. Bijvoorbeeld "to go" (het lemma) heeft de stammen "go" en "went". Hier is de verleden tijd gebaseerd op een ander werkwoord, "to wend". Het achtervoegsel "-t" is gelijkwaardig aan "-ed".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3