Vastentijd

De vastentijd, in de christelijke traditie, is een periode van ongeveer zes weken voor Pasen. Het is een tijd waarin christenen geacht worden stil en bedachtzaam te zijn en zich voor te bereiden op Pasen. Ze moeten veel bidden, geld geven aan liefdadigheidsinstellingen en sommige dingen die ze anders voor hun plezier zouden doen, opgeven. De veertigdagentijd eindigt met Pasen, een tijd van grote viering als de christenen denken aan de manier waarop Jezus aan het kruis gestorven is, maar daarna weer uit de dood is opgestaan.

De vastentijd wordt traditioneel geacht veertig dagen lang te zijn. Dat komt omdat de Bijbel zegt dat Jezus veertig dagen in de woestijn heeft doorgebracht om zich voor te bereiden op zijn dood en opstanding.

De vastentijd begint op Aswoensdag. In de katholieke kerk eindigt de vastentijd op de negende donderdag van Witte Donderdag (44 dagen). In de Anglicaanse katholieke kerk eindigt de vastentijd op Heilige Zaterdag (46 dagen).

Kerken in de Byzantijnse traditie (bijvoorbeeld oosters-orthodoxe en oosterse katholieke) tellen de dagen van de vastentijd anders. Ook in de oosters-orthodoxe kerk zijn er verschillende lokale tradities.

De vastentijd is traditioneel een tijd voor vasten (niet veel eten). Deze traditie was nuttig omdat het een tijd was waarin voedsel dat voor de winter werd bewaard, moest worden opgegeten voordat het slecht ging. Veel rooms-katholieken eten tijdens de vastentijd op vrijdag geen ander vlees dan vis.

Het woord 'uitgeleend' kwam van het Oud-Engelse lencten wat 'lente' betekent (het seizoen).

Een kruis is bedekt met een sluier tijdens Passiontide in de vastentijd (Pfarrkirche St. Martin in Tannheim, Baden-Württemberg, Duitsland).Zoom
Een kruis is bedekt met een sluier tijdens Passiontide in de vastentijd (Pfarrkirche St. Martin in Tannheim, Baden-Württemberg, Duitsland).

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is de vastenperiode?


Antwoord: De vastentijd is in de christelijke traditie een periode van ongeveer zes weken vóór Pasen. Het is een tijd voor christenen om stil en bezinnend te zijn ter voorbereiding op Pasen door te bidden, geld te doneren aan goede doelen en bepaalde dingen op te geven die zij anders voor hun plezier zouden doen.

V: Hoe lang duurt de vastentijd traditioneel?


Antwoord: De vastentijd duurt traditioneel veertig dagen. Deze lengte komt uit de Bijbel, waarin staat dat Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht om zich voor te bereiden op zijn dood en opstanding.

V: Wanneer begint de vastentijd?


Antwoord: De vastentijd begint op Aswoensdag.

V: Wanneer houdt het op in de katholieke kerk?


Antwoord: In de katholieke kerk eindigt de vastentijd op het 9e uur van Witte Donderdag (44 dagen).

V: Wanneer houdt het op in de Anglicaanse Katholieke Kerk?


Antwoord: In de Anglicaanse katholieke kerk eindigt het op Stille Zaterdag (46 dagen).

V: Hoe tellen kerken in de Byzantijnse traditie de vastendagen anders?


Antwoord: Kerken in de Byzantijnse traditie (bijv. Oosters-orthodoxe en Oost-Katholieke kerken) tellen de dagen van de vastentijd anders dan andere kerken. Er zijn ook verschillende lokale tradities binnen de Oosters-Orthodoxe Kerk bij het tellen van de dagen van de vastentijd.

Vraag.
Antwoord: Ja, vasten (weinig eten) maakt deel uit van de traditionele viering van de vastentijd, omdat het nuttig was omdat voedsel dat voor de winter was opgeslagen, moest worden opgegeten voordat het bedierf. Veel rooms-katholieken eten op vrijdag in de vastentijd geen ander vlees dan vis.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3