Magistraat

Een magistraat is een wetsdienaar die het recht toepast in een rechtbank. De term varieert in het gebruik ervan in verschillende landen.

In het oude Rome was een magistratus een van de hoogste regeringsfunctionarissen. Ze hadden rechterlijke en uitvoerende bevoegdheden.

In sommige delen van de wereld, zoals China, was een magistraat verantwoordelijk voor het bestuur over een bepaald geografisch gebied. Vandaag de dag is een magistraat in sommige rechtsgebieden een rechterlijk ambtenaar die zaken behandelt in een lagere rechtbank. Hij behandelt gewoonlijk kleine of prejudiciële zaken. In Engeland en Wales zijn er twee soorten magistraten: justices of the peace en districtrechters.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3