Magistraat | wetsdienaar die de wet toepast in een rechtbank

Een magistraat is een wetsdienaar die het recht toepast in een rechtbank. De term wordt in verschillende landen verschillend gebruikt.


 

Beginjaren

In het oude Rome was een magistratus een van de hoogste overheidsfunctionarissen. Zij hadden rechterlijke en uitvoerende bevoegdheden. 

Recente voorbeelden

In sommige delen van de wereld, zoals China, was een magistraat verantwoordelijk voor het bestuur van een bepaald geografisch gebied. Tegenwoordig is een magistraat in sommige rechtsgebieden een gerechtsdeurwaarder die zaken behandelt in een lagere rechtbank. Zij behandelen meestal kleine of voorbereidende zaken. In Engeland en Wales zijn er twee soorten magistraten: justices of the peace en districtsrechters.

Wet

Kernvakken

  • Burgerlijk
  • Crimineel

Andere onderwerpen

 • Agrarisch recht
 • Luchtvaartrecht
 • Amnestiewet
 • Bankrecht
 • Faillissement
 • Handelsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Conflict van recht
 • Bouwrecht
 • Bescherming van de consument
 • Ondernemingsrecht
 • Cyberrecht
 • Verkiezingswet
 • Energierecht
 • Amusementsrecht
 • Milieurecht
 • Familierecht
 • Financieel recht
 • Financiële regelgeving
 • Gezondheidsrecht
 • Geschiedenis van de advocatuur
 • Geschiedenis van de Amerikaanse advocatuur
 • Immigratiewetgeving
 • Intellectueel eigendom
 • Internationaal strafrecht
 • Internationale mensenrechten
 • Internationale slavernij wetten
 • Jurimetrie
 • Arbeid
 • Oorlogsrecht
 • Juridische archeologie
 • Juridische fictie
 • Maritiem recht
 • Mediawet
 • Militair recht
 • Successie
 • Productaansprakelijkheid
 • Internationaal publiekrecht
 • Ruimtevaartwetgeving
 • Sportrecht
 • Fiscaal recht
 • Vervoersrecht
 • Vertrouwensrecht
 • Niet gehandhaafde wet
 • Vrouwen in het recht

Rechtsbronnen

  • Goddelijke wet
 • Jurisprudentie

Wetgeving

  • Edict
  • Uitvoerend bevel
  • Proclamatie
  • Concordaat
 • Wettelijk recht

Rechtssystemen

  • Canoniek recht
  • Hindoeïstisch recht
  • Wet Jain
  • Joodse wet
  • Sharia
 • Romeins recht
 • Socialistische wet
 • Wettelijk recht
 • Xeer
 • Yassa

Rechtstheorie

 • Contracttheorie
 • Kritische juridische studies
 • Vergelijkend recht
 • Feministisch
 • Fundamentele theorie van het canonieke recht
 • Recht en economie
 • Juridisch formalisme
 • Geschiedenis
 • Internationale rechtstheorie
 • Legaliteitsbeginsel
 • Rechtsstaat
 • Sociologie

Rechtspraak

 • Arrest
 • Rechterlijke toetsing
 • Bevoegdheid
 • Jury
 • Justitie
 • Praktijk van het recht

Juridische instellingen

 • Bureaucratie
 • De bar
 • De bank
 • Maatschappelijk middenveld
 • Rechtbank
 • Rechtbank van billijkheid
 • Verkiezingscommissie
 • Uitvoerend
 • Rechterlijke macht
 • Rechtshandhaving
 • Juridisch onderwijs
  • Rechtenstudie
 • Categorie
 • Index
 • Schets
 • Portaal

 

Autoriteitcontrole: Nationale bibliotheken Edit this at Wikidata

 • Duitsland
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een magistraat?


A: Een magistraat is een wetsdienaar die de wet toepast in een rechtbank.

V: In welke context varieert de term "magistraat"?


A: De term varieert in het gebruik in verschillende landen.

V: Wat voor soort rechtbank zit een magistraat voor?


A: Magistraten zitten rechtbanken voor.

V: Waarvoor zijn magistraten verantwoordelijk?


A: Magistraten zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de wet in hun respectieve rechtbanken.

V: In hoeveel landen wordt de term "magistraat" verschillend gebruikt?


A: De term wordt in verschillende landen verschillend gebruikt.

V: Is er één vaste definitie van een magistraat in alle landen?


A: Nee, de definitie van een magistraat verschilt van land tot land.

V: Vereist een magistraat speciale kwalificaties of certificaten?


A: Dit kan per land verschillen, maar meestal wel, magistraten moeten bepaalde kwalificaties en certificeringen hebben om als magistraat te mogen dienen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3