Vrijheid (filosofie)

Vrijheid betekent de toestand waarin een individu de mogelijkheid heeft om te handelen volgens zijn of haar eigen wil en als alternatief zijn of haar potentieel te bereiken, in de context van andere woorden als politieke vrijheid. Het is een term die omstreden betekenissen heeft.

Het communisme en het socialisme beweren iets te hebben wat voor hen als vrijheid wordt gedefinieerd vanwege hun idealen van sociale gelijkheid. Libertariërs en klassieke liberalen denken dat het communisme tegen de vrijheid is omdat het communisme meestal tegen de individuele basisrechten (leven, vrijheid en eigendom) is.

Klassieke liberalistische opvattingen over vrijheid hebben vooral betrekking op de vrijheid van het individu van buitenaf in termen van vrijheid van terughoudendheid en sociaal-liberalistisch perspectief, aan de andere kant benadrukt de noodzaak van sociale en economische gelijkheid, zoals in de macht en de middelen om het eigen potentieel te vervullen. Als zodanig verbindt een sociaal-liberalist vrijheid (d.w.z. vrijheid) met de gelijke verdeling van de politieke macht (d.w.z. democratie) in de zin van positieve vrijheid. Zij stellen dat vrijheid zonder gelijkheid de overheersing van de machtigen betekent. Vrijheid en democratie worden dus gezien als verbonden en uiteindelijk als tegenstrijdig.

John StuartMill was in zijn werk On Liberty de eerste die het verschil erkende tussen vrijheid als de vrijheid om te handelen en vrijheid als de afwezigheid van dwang (gedwongen worden om iets te doen). Mill probeerde ook de "aard en de grenzen van de macht die legitiem kan worden uitgeoefend door de maatschappij over het individu" te definiëren en als zodanig beschrijft hij een inherente en ononderbroken antagonisme tussen vrijheid en gezag en zo wordt de heersende vraag "hoe de passende aanpassing te maken tussen individuele onafhankelijkheid en sociale controle".

Het Vrijheidsbeeld is een populair icoon van de vrijheid...Zoom
Het Vrijheidsbeeld is een populair icoon van de vrijheid...

Soorten vrijheid

Enkele van de belangrijkste vormen van menselijke vrijheid zijn:

  • Vrijheid van vereniging
  • Vrijheid van geloof
  • Vrijheid van meningsuiting
  • Vrijheid van meningsuiting
  • Persvrijheid
  • Vrijheid om een staat in het leven te kiezen
  • Vrijheid van godsdienst
  • Vrijheid van slavernij en slavernij
  • Vrijheid om wapens te dragen
  • De burgerlijke grondwetten van elk land hebben echter verschillende definities van de vrijheden die aan de burgers worden toegestaan. Er is betoogd dat elke wet de vrijheid beperkt, omdat hij grenzen stelt aan wat mensen mogen doen.

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V. Wat betekent de term "vrijheid"?


A: Vrijheid is een toestand waarin een individu de mogelijkheid heeft te handelen naar zijn of haar wil en zijn of haar mogelijkheden te verwezenlijken in de context van andere concepten, zoals politieke vrijheid.

V: Hoe kijken communisme en socialisme aan tegen vrijheid?


Antwoord: Communisme en socialisme beweren iets te hebben dat als vrijheid wordt gedefinieerd, omdat hun ideaal sociale gelijkheid is.

V: Hoe kijken libertariërs en klassiek-liberalen aan tegen het communisme?


A: Libertariërs en klassiek-liberalen zijn van mening dat het communisme anti-vrijheid is, omdat het vaak de grondrechten van het individu (leven, vrijheid en eigendom) schendt.

V: Wat zijn de twee belangrijkste aspecten van vrijheid?


A: De twee belangrijkste perspectieven op vrijheid zijn de klassiek-liberale visie op vrijheid, die vooral gericht is op vrijheid van externe dwang, en de sociaal-liberale visie, die de nadruk legt op de noodzaak van sociale en economische gelijkheid.

V: Wie was John Stuart Mill?


Antwoord: John Stuart Mill was een Engelse filosoof die On Liberty schreef, waarin hij als eerste het verschil aangaf tussen vrijheid, de vrijheid om te handelen, en de vrijheid om gedwongen te worden iets te doen. Hij probeerde ook vast te stellen welke macht de maatschappij rechtmatig over individuen kan uitoefenen.

V. Wat betoogde Mill over macht en vrijheid?


Antwoord: Mill stelde dat er een inherente tegenstelling bestaat tussen gezag en vrijheid, wat betekent dat er een evenwicht moet zijn tussen individuele autonomie en sociale controle.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3