Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal is een metafoor voor de minerale, plantaardige en dierlijke formaties van de biosfeer van de aarde wanneer het wordt gezien als een middel voor de productie van zuurstof, waterfilter, erosiepreventie of leverancier van andere ecosysteemdiensten.

In een traditionele economische analyse van de productiefactoren zou natuurlijk kapitaal meestal worden opgevat als "land" en dus iets anders dan "kapitaal" in zijn oorspronkelijke betekenis.

In het begin van de bezinning over de economie werd "land" gezien als iets natuurlijks, maar "kapitaal" als alleen maar door de mens gemaakte goederen.

Maar de voordelen die de mens heeft van de natuur zijn talrijk. 17 van hen werden nauwkeurig bekeken door Robert Costanza. Deze voordelen zijn in sommige opzichten vergelijkbaar met de voordelen die eigenaren van "kapitaal" hebben als hun kapitaal meer goederen produceert, bijvoorbeeld een fabriek die auto's produceert zoals een appelboom appels produceert.

Dit is een benadering van de waardering van ecosystemen, een alternatief voor de traditionele opvatting van al het niet-menselijke leven als passieve natuurlijke hulpbronnen. Maar de menselijke kennis en het begrip van de natuurlijke omgeving is nooit volledig, en daarom kunnen we nog niet weten wat natuurlijk kapitaal precies betekent.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3