Natuurwetenschap

Er zijn bepaalde wetenschappen die worden gebruikt om de natuur te bestuderen. Volgens deze wetenschappen volgen de dingen die in de natuur kunnen worden waargenomen bepaalde regels. Deze regels zijn vaak onbekend, en in de natuurwetenschappen gaat het erom ze te vinden. Daartoe wordt vaak de zogenaamde wetenschappelijke methode gebruikt.

  • De natuurkunde onderzoekt hoe de natuur is gemaakt, en hoe verschillende gebieden van de natuur zich tot elkaar verhouden.
  • Scheikunde gaat over de elementen, hun combinaties en hun reacties.
  • Biologie kijkt naar levende organismen, hun ontwikkeling en hoe ze met elkaar interageren.
  • Geologie bekijkt hoe de aarde zich heeft ontwikkeld en hoe zij eruit ziet.

Sommige wetenschappen, zoals wiskunde, kunnen bij al het bovenstaande helpen. Ze maken het gemakkelijker om over regels en modellen te praten.

Andere wetenschappen die zich vooral bezighouden met hoe mensen denken en zich gedragen, en met hun samenleving, worden sociale wetenschappen genoemd.

Overzicht

De natuurwetenschappen worden gebruikt om nieuwe dingen te maken (toegepaste wetenschap). De natuurwetenschappen zijn gidsen om nieuwe ideeën te testen. Ze worden gebruikt om technische problemen en technologische problemen op te lossen. Wiskunde helpt de natuurwetenschappen om problemen op te lossen en nieuwe dingen te maken. Computers doen dit ook. Computers en wiskunde zijn hulpmiddelen voor de natuurwetenschappen.

De volgende wetenschappen zijn natuurwetenschappen:

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn natuurwetenschappen?


A: Natuurwetenschappen zijn wetenschappen die gebruikt worden om de natuur en de regels die ervoor gelden te bestuderen.

V: Wat is de wetenschappelijke methode?


A: De wetenschappelijke methode is een proces dat in de natuurwetenschappen gebruikt wordt om onbekende regels te ontdekken en waarnemingen te doen.

V: Wat bestudeert natuurkunde?


A: Natuurkunde bestudeert hoe de natuur gemaakt is en hoe verschillende gebieden van de natuur met elkaar in verband staan.

V: Waar gaat scheikunde over?


A: Scheikunde gaat over de elementen, hun combinaties en hun reacties.

V: Wat bestudeert biologie?


A: Biologie bestudeert levende organismen, hun ontwikkeling en hoe ze met elkaar omgaan.

V: Waar kijkt geologie naar?


A: Geologie bestudeert hoe de aarde zich ontwikkeld heeft en hoe ze eruit ziet.

V: Wat zijn sociale wetenschappen?


A: Sociale wetenschappen zijn wetenschappen die voornamelijk menselijk gedrag, de maatschappij en hoe mensen denken en zich gedragen bestuderen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3