Natuurwetenschap

Er zijn bepaalde wetenschappen die worden gebruikt om de natuur te bestuderen. Volgens deze wetenschappen volgen de dingen die in de natuur kunnen worden waargenomen bepaalde regels. Deze regels zijn vaak onbekend, en in de natuurwetenschappen gaat het erom ze te vinden. Daartoe wordt vaak de zogenaamde wetenschappelijke methode gebruikt.

  • De natuurkunde onderzoekt hoe de natuur is gemaakt, en hoe verschillende gebieden van de natuur zich tot elkaar verhouden.
  • Scheikunde gaat over de elementen, hun combinaties en hun reacties.
  • Biologie kijkt naar levende organismen, hun ontwikkeling en hoe ze met elkaar interageren.
  • Geologie bekijkt hoe de aarde zich heeft ontwikkeld en hoe zij eruit ziet.

Sommige wetenschappen, zoals wiskunde, kunnen bij al het bovenstaande helpen. Ze maken het gemakkelijker om over regels en modellen te praten.

Andere wetenschappen die zich vooral bezighouden met hoe mensen denken en zich gedragen, en met hun samenleving, worden sociale wetenschappen genoemd.

Overzicht

De natuurwetenschappen worden gebruikt om nieuwe dingen te maken (toegepaste wetenschap). De natuurwetenschappen zijn gidsen om nieuwe ideeën te testen. Ze worden gebruikt om technische problemen en technologische problemen op te lossen. Wiskunde helpt de natuurwetenschappen om problemen op te lossen en nieuwe dingen te maken. Computers doen dit ook. Computers en wiskunde zijn hulpmiddelen voor de natuurwetenschappen.

De volgende wetenschappen zijn natuurwetenschappen:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3