Koningin (titel)

In een land waarvan het regeringsstelsel een monarchie is, wordt de heerser, of het staatshoofd, beslist door middel van een erfenis. Dat wil zeggen, wanneer een heerser sterft neemt zijn kind, of naaste verwant, het over. Gedurende een groot deel van de geschiedenis werden de meeste landen op deze manier geregeerd, vooral in Europa. Sommige landen kiezen hun monarch in plaats van gebruik te maken van de erfenis, zoals het Heilige Roomse Rijk en Maleisië.

De vrouw van een koning wordt ook wel een koningin genoemd. De man van een vrouwelijke heerser wordt echter niet per se een koning genoemd. De laatste koning van Groot-Brittannië (George VI) had een vrouw (Elizabeth) die koningin Elizabeth werd genoemd. Hij had geen zonen, dus werd hij gevolgd door zijn oudere dochter. Zij wordt ook wel Elizabeth genoemd en werd koningin Elizabeth II. Zij is getrouwd met de hertog van Edinburgh, maar toen zij koningin werd, werd hij geen koning.

Veel mensen vinden het niet goed om een monarchie te hebben, omdat die niet gekozen is, hoewel sommige mensen in landen als het Verenigd Koninkrijk hun koninklijke familie willen behouden, omdat ze een traditioneel icoon en een bron van inkomsten voor het land zijn gebleven. In het Verenigd Koninkrijk is hun invloed op de heerschappij van het land echter ongelooflijk beperkt en wordt de democratie in de eerste plaats overgelaten aan de door het volk gekozen regeringspartij.

Koningin-zwanger

Een koningin die zwanger is, is staatshoofd en heeft alle bevoegdheden van een soeverein.

Een koningin die zwanger is, behoudt de titel van koningin niet als ze aftreedt (ontslag neemt). Geen enkele koningin heeft ooit afstand gedaan in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, maar in het Koninkrijk der Nederlanden zijn er drie abdicaties geweest:

  • Koningin Wilhelmina trad in 1948 af en werd Prinses Wilhelmina. Haar dochter werd koningin Juliana.
  • Koningin Juliana deed afstand en werd Prinses Juliana.
  • Koningin Beatrix is in 2013 afgetreden en is Prinses Beatrix geworden.

Koningin-zwanger

Een koningin die zwanger is, is staatshoofd en heeft alle bevoegdheden van een soeverein.

Een koningin die zwanger is, behoudt de titel van koningin niet als ze aftreedt (ontslag neemt). Geen enkele koningin heeft ooit afstand gedaan in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, maar in het Koninkrijk der Nederlanden zijn er drie abdicaties geweest:

  • Koningin Wilhelmina trad in 1948 af en werd Prinses Wilhelmina. Haar dochter werd koningin Juliana.
  • Koningin Juliana deed afstand en werd Prinses Juliana.
  • Koningin Beatrix is in 2013 afgetreden en is Prinses Beatrix geworden.

Koninginnegemaal

Een koningin-gezelschap is de vrouw van een koning. Zij is niet het staatshoofd en heeft geen bevoegdheden, tenzij ze door de koning of een andere wet worden gegeven.

De laatste koning van Groot-Brittannië (George VI) had een vrouw (Elizabeth) die koningin Elizabeth heette. Hij had geen zonen, dus werd hij gevolgd door zijn oudere dochter. Zij wordt ook wel Elizabeth genoemd en werd Koningin Elizabeth II. Zij is getrouwd met de hertog van Edinburgh, maar toen zij koningin werd, werd hij geen koning.

Koninginnegemaal

Een koningin-gezelschap is de vrouw van een koning. Zij is niet het staatshoofd en heeft geen bevoegdheden, tenzij ze door de koning of een andere wet worden gegeven.

De laatste koning van Groot-Brittannië (George VI) had een vrouw (Elizabeth) die koningin Elizabeth heette. Hij had geen zonen, dus werd hij gevolgd door zijn oudere dochter. Zij wordt ook wel Elizabeth genoemd en werd Koningin Elizabeth II. Zij is getrouwd met de hertog van Edinburgh, maar toen zij koningin werd, werd hij geen koning.

Koningin-dowager

Een koningin-dowager is de weduwe van een koning.

Een koningin-consort bewaart meestal de titel van koningin na de dood van haar man, bijvoorbeeld

Koningin-dowager

Een koningin-dowager is de weduwe van een koning.

Een koningin-consort bewaart meestal de titel van koningin na de dood van haar man, bijvoorbeeld

Vragen en antwoorden

V: Wat is een koningin?
A: Een koningin is een vrouw die een land regeert, meestal door overerving.

V: Hoe komt een koningin aan de macht?
A: Een koningin komt meestal aan de macht na de dood van de vorige koning of koningin, die haar ouder is.

V: Hoe wordt een land met een koningin genoemd?
A: Een land dat door een koningin wordt geregeerd, wordt een koninkrijk genoemd - hetzelfde als wanneer het door een koning zou worden geregeerd.

V: Wordt de echtgenoot van een koningin altijd koning genoemd?
A: Nee, de echtgenoot van een koningin wordt niet altijd koning genoemd. Toen koningin Elizabeth II bijvoorbeeld monarch werd, werd haar echtgenoot, de hertog van Edinburgh, geen koning.

V: Hoe dacht Aristoteles over monarchie?
A: Aristoteles' "Politica" vergelijkt verschillende regeringsvormen en hij beweert dat monarchie een van de slechtste regimes is, omdat één leider gemakkelijk corrupt kan zijn, zelfs als hij is uitgekozen als de meest wijze en verdienstelijke heerser van een hele groep.

V: Waarom willen sommige mensen hun koninklijke familie behouden in landen als het Verenigd Koninkrijk?
A: Veel mensen in landen als het Verenigd Koninkrijk willen hun koninklijke familie behouden omdat zij traditionele iconen en bronnen van inkomsten voor hun land zijn gebleven.

V: Heeft de monarch in een constitutionele monarchie echte macht over beslissingen?
A:Nee, in een constitutionele monarchie heeft de vorst alleen de macht van het staatshoofd, dus hij neemt geen regeringsbeslissingen en regeert niet over politieke partijen die door de burgers zijn gekozen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3