Handelingen van de apostelen

De Handelingen van de Apostelen (Grieks Praxeis Apostolon) is een boek van de Bijbel, het vijfde in het Nieuwe Testament. Het wordt vaak eenvoudigweg Handelingen genoemd.

Handelingen vertelt het verhaal van de vroegchristelijke kerk, met bijzondere aandacht voor de bediening van de Twaalf Apostelen en van Paulus van Tarsus. In de eerste hoofdstukken wordt in Jeruzalem verslag gedaan van Jezus' verrijzenis, zijn hemelvaart, de Pinksterdag en het begin van de bediening van de Twaalf Apostelen. De latere hoofdstukken vertellen over de bekering van Paulus, zijn bediening, en tenslotte zijn arrestatie en gevangenneming en reis naar Rome.

De meeste mensen denken dat de schrijver van Handelingen ook het Evangelie van Lucas heeft geschreven, aangezien in Handelingen 1:1 sprake is van "de vorige verhandeling heb ik gemaakt, Theofilus, van alles wat Jezus zowel begon te doen als te onderwijzen". De traditionele opvatting is dat beide boeken rond het jaar 60 zijn geschreven door een metgezel van Paulus, genaamd Lucas. Veel theologen denken dat nog steeds. Maar sommigen denken dat de boeken door een onbekende auteur zijn geschreven op een latere datum, ergens tussen 80 en 150.

Jezus omringd door zijn apostelenZoom
Jezus omringd door zijn apostelen

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Handelingen der Apostelen?A: De Handelingen der Apostelen is een bijbelboek dat het verhaal vertelt van de vroeg-christelijke kerk, met speciale aandacht voor de bediening van de Twaalf Apostelen en Paulus van Tarsus.

V: Welke gebeurtenissen worden in de eerste hoofdstukken van Handelingen vermeld?A: De eerste hoofdstukken van Handelingen berichten over de opstanding van Jezus, zijn Hemelvaart, de Pinksterdag en het begin van het apostelambt van de Twaalf.

V: Welke gebeurtenissen worden in de latere hoofdstukken van Handelingen vermeld?A: De latere hoofdstukken van Handelingen doen verslag van Paulus' bekering, zijn bediening en tenslotte zijn arrestatie, gevangenneming en reis naar Rome.

V: Wie wordt verondersteld de auteur van Handelingen te zijn?A: De meeste mensen denken dat de auteur van Handelingen ook het Evangelie van Lucas heeft geschreven, aangezien Handelingen 1:1 verwijst naar "de vorige verhandeling heb ik gemaakt, Theophilus, van alles wat Jezus begon te doen en te leren". De traditionele opvatting is dat beide boeken rond 1960 werden geschreven door een metgezel van Paulus, genaamd Lucas.

V: Wat geloven sommige theologen over het auteurschap van Handelingen?A: Sommige theologen denken dat de boeken door een onbekende auteur zijn geschreven op een later tijdstip, ergens tussen 80 en 150.

V: Wat is de focus van Handelingen op Paulus van Tarsus?A: Handelingen richt zich op Paulus van Tarsus door verslag te doen van zijn bekering, bediening, en zijn arrestatie, gevangenschap en reis naar Rome.

V: Wat is het hoofddoel van de Handelingen der Apostelen?A: Het hoofddoel van de Handelingen der Apostelen is een historisch verslag te geven van de vroege christelijke kerk en de bediening van de Twaalf Apostelen en Paulus van Tarsus in detail te beschrijven.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3