Redbeds

De term rode bedding verwijst gewoonlijk naar lagen roodachtig gekleurd sedimentgesteente, zoals zandsteen, siltsteen of schalie, die in een warm klimaat onder oxiderende omstandigheden werden afgezet. Ze worden meestal gevormd in terrestrische situaties: op het land en in rivieren en meren.

De rode kleur komt van ijzeroxide in hun minerale structuur. Hoewel ze in het hele fanerozoïcum zijn afgezet, worden ze het meest geassocieerd met gesteenten die in het Devoon, Perm en Trias zijn afgezet. De Oude Rode Zandsteen is een van de bekendste rotsformaties.

Rode bedden zijn van economisch belang omdat vele ervan reservoirs van aardolie en aardgas bevatten.

Secundaire rode bedden zijn het gevolg van de opheffing, erosie en oppervlakteverwering van eerder afgezette sedimenten en vereisen soortgelijke omstandigheden als primaire rode bedden voor hun vorming.

Palo Duro Canyon. De rode, lagere hellingen van de Canyon zijn Perm-oud. Deze lagen werden afgezet in een ondiep marien milieu dat werd afgewisseld door droogvallende wadplaten.Zoom
Palo Duro Canyon. De rode, lagere hellingen van de Canyon zijn Perm-oud. Deze lagen werden afgezet in een ondiep marien milieu dat werd afgewisseld door droogvallende wadplaten.

Siccar Point, geërodeerde zacht glooiende lagen Devoon Oud Rood Zandsteen die een afdekking vormen over een conglomeraatlaag en oudere verticaal bedekte Silurische grijsacke gesteenten.Zoom
Siccar Point, geërodeerde zacht glooiende lagen Devoon Oud Rood Zandsteen die een afdekking vormen over een conglomeraatlaag en oudere verticaal bedekte Silurische grijsacke gesteenten.

Levendige Nieuwe Rode Zandsteen, Triasperiode. Het toont gekruiste duinzandsteen gevormd in een woestijn. Devon, bij de monding van de rivier ExeZoom
Levendige Nieuwe Rode Zandsteen, Triasperiode. Het toont gekruiste duinzandsteen gevormd in een woestijn. Devon, bij de monding van de rivier Exe

Permische roodbeddenZoom
Permische roodbedden

Vorming

De vorming van rode bedden is veel besproken. De chemische basisverandering die ze veroorzaakt is oxidatie. Aanvankelijk dacht men dat ze duidden op woestijnomstandigheden. Sommige doen dat ook, en dit kan worden bewezen als de lagen tekenen van duinvorming vertonen. Echter:

"In de moderne tijd worden rode beddingen vaak aangetroffen in tropische klimaten op lage breedtegraden, en ze worden altijd geassocieerd met oxiderende omstandigheden... de rode beddingen kunnen geassocieerd worden met regenwouden of plaatsen waar de neerslag hoog is maar beperkt tot moessonperioden... Een goed model voor rode bedding-producerende omstandigheden is vandaag het Amazonebekken.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn rode beddingen?


A: Rode beddingen zijn sedimentaire gesteenten die roodachtig van kleur zijn en meestal bestaan uit zandsteen, siltsteen of schalie.

V: In welke soorten omgevingen worden rode beddingen gevormd?


A: Rode bedden worden meestal gevormd in hete klimaten onder oxiderende omstandigheden in aardse situaties zoals op het land, in rivieren en meren.

V: Wat veroorzaakt de rode kleur in rode bedden?


A: De rode kleur in rode beddingen komt van ijzeroxide in hun minerale structuur.

V: In welke perioden komen rode beddingen het meest voor?


A: Rode beddingen worden het meest in verband gebracht met gesteenten die tijdens het Devoon, Perm en Trias zijn afgezet, hoewel ze in het hele Phanerozoïcum zijn afgezet.

V: Wat is de Oude Rode Zandsteen?


A: De Old Red Sandstone is een van de beroemdste rotsformaties die met rode bedden geassocieerd wordt.

V: Wat is de economische betekenis van rode beddingen?


A: Veel rode beddingen bevatten reservoirs van aardolie en aardgas, waardoor ze economisch belangrijk zijn.

V: Wat zijn secundaire rode bedden en hoe worden ze gevormd?


A: Secundaire rode bedden houden verband met de opwaartse druk, erosie en oppervlakteverwering van eerder afgezette sedimenten en vereisen omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van primaire rode bedden voor hun vorming.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3