Thais alfabet

Het Thaise schrift is het schrijfsysteem dat wordt gebruikt om de Thaise taal te schrijven. Het is een abugida, wat betekent dat klinkertekens aan een medeklinkerletter moeten worden vastgemaakt. De medeklinkers worden altijd in volgorde van links naar rechts geschreven, maar voor klinkers gelden regels waarbij ze links, rechts, boven of onder de eerste medeklinker in elke lettergreep moeten worden geschreven.

Een voorbeeld hiervan zal de Thaise medeklinker ก gebruiken om aan te geven waar de volgende klinker moet worden geschreven.

Spaties worden niet gebruikt om woorden uit elkaar te houden, maar zinnen en bijzinnen. Leestekens worden normaal gesproken niet gebruikt. Bijvoorbeeld, de zin "Ik eet graag gebakken rijst, maar zij eet graag pad thai" zou in het Thais geschreven worden als ฉันชอบกินข้าวผัด แต่เธอชอบกินผัดไทย. Als je spaties zou plaatsen tussen elk woord (wat het Thais niet doet), zou het geschreven worden als ฉัน ชอบ กิน ข้าว ผัด แต่ เธอ ชอบ กิน ผัด ไทย.

Geschiedenis

Het schrift was gebaseerd op het Oude Khmer Schrift, maar bracht veranderingen aan omdat het Oude Khmer Schrift geen tonen toonde, wat een belangrijk onderdeel was van de Thaise taal. Om het schrijfsysteem geschikt te maken voor de Thaise taal, voegde het Thaise schrift nieuwe letters en toonmarkeringen toe die de toon van een woord lieten zien. Het was het eerste bekende schrijfsysteem ter wereld dat de tonen van een woord liet zien. Hoewel het Chinese schrift al bestond voordat het Thaise schrift werd uitgevonden en het Chinees in die tijd een toontaal was, was er pas veel later een schrift dat de tonen van Chinese woorden kon laten zien. De eerste keer dat Chinees werd geschreven met gebruikmaking van het Latijnse alfabet en toonaanduidingen was het Portugees-Chinese woordenboek dat rond de 16e eeuw werd geschreven door Matteo Ricci en Lazzaro Cattanero.

Brieven

Het Thais heeft 44 medeklinkerletters, 32 klinkertekens en combinaties daarvan, en 4 toonsoorten. Dit maakt het totale aantal letters in het Thais 80, een van de grootste van alle op klank gebaseerde schrijfsystemen die voor een levende taal worden gebruikt. Ondanks het grote aantal medeklinkerletters is het aantal medeklinkerklanken in werkelijkheid veel minder, met 21 medeklinkerklanken. Bijvoorbeeld, de "th" graaf die in RTGS wordt gebruikt, die de geaspireerde alveolaire stop zou zijn (geschreven als [tʰ] in IPA), kan op zes verschillende manieren worden geschreven: ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท, of ธ. Dit komt omdat de letters die in het woord worden gebruikt, bepalen welke toon een woord heeft en of de woorden leenwoorden zijn of niet.

Het Thai kent vijf tonen, midden, hoog, laag, stijgend en dalend, en de lezer wordt geacht uit te zoeken welke toon een lettergreep heeft op basis van de medeklinkerklasse, of het een levende lettergreep is (wat betekent dat hij eindigt op een stemhebbende medeklinker of een lange klinker) of een dode lettergreep (wat betekent dat hij eindigt op een stemloze medeklinker of een korte klinker), en of de klinker lang of kort is. Wanneer een lettergreep een toongetuige heeft, moeten naast de hierboven beschreven regels andere regels worden toegepast.

Het Thais leende sommige letters van leenwoorden uit het Sanskriet en Pali. Veel van die letters klonken of klonken anders in de talen waar ze vandaan kwamen, maar ze hebben nu dezelfde uitspraak als andere Thaise klanken. Letters geleend uit het Sanskriet en Pali worden alleen gebruikt om diezelfde leenwoorden uit diezelfde talen te schrijven.

Spelling vs. uitspraak

Thaise woorden hebben een ingewikkelde relatie tussen de spelling en de uitspraak. Veel van de huidige letters hebben andere klanken dan toen ze voor het eerst werden gebruikt. Terwijl veel Thaise woorden toonmarkeringen hebben die de toon van een woord aangeven, hebben veel woorden dat niet. Het woord zal echter nog steeds een toon hebben, en voor woorden die geen toonmarkeringen hebben, kan men de toon nog steeds achterhalen aan de hand van de klasse van de medeklinker (hoog, midden, of laag), of de lettergreep een levende of dode lettergreep is, en de lengte van de klinker. Terwijl de verschillende klassen van medeklinkers in het verleden verschillende fonemen, of verschillende klanken, maakten, worden ze nu onderscheiden door de tonen die de woorden hebben.

Andere moeilijkheden zijn stille letters en medeklinkermutaties. Wat stille letters betreft, zou het woord chanthra (geschreven als จันทร์ in het Thais) uitgesproken worden als chan wanneer het uitgesproken wordt. Merk op dat het achtervoegsel -thra, geschreven als ทร์ in het Thais, ontbreekt in de fonetische spelling. Dat komt omdat de Thaise spelling gebaseerd is op de Sanskriet spelling van het woord, de taal waar het woord vandaan komt. Veel leenwoorden in het Thais zijn gebaseerd op de spellingregels van de taal waar ze vandaan komen, in plaats van op hun Thaise uitspraak. Ook kunnen Thaise woorden niet eindigen op een medeklinker die geen nasale medeklinker, halve klinker, of stemloze plofklank is, de laatste medeklinkers die niet een van deze zijn muteren zodat ze uitspreekbaar worden in het Thais. Bijvoorbeeld, het woord wat (dat "tempel" betekent) wordt gespeld als wad (geschreven als วัด in het Thais), maar aangezien -d, of ด, een stemhebbende alveolaire stop is, moet het worden uitgesproken als de stemloze alveolaire stop -t. Ook de naam Bhumibol (geschreven als ภูมิพล in het Thais) wordt uitgesproken als Phumiphon. De alveolaire laterale approximant -l , of ล, moet worden uitgesproken als de alveolaire nasaal -n. Het Engelse leenwoord bus (geschreven als บัส in het Thais) wordt in het Thais uitgesproken als bat. De stemloze alveolaire fricatief -s , of ส, moet worden uitgesproken als de stemloze alveolaire stop -t.

  1. "thai-language.com - Overview". www.thai-language.com. Opgehaald 2020-04-07.

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Thaise schrift?


A: Het Thaise schrift is het schrijfsysteem dat gebruikt wordt om de Thaise taal te schrijven.

V: Wat voor soort schrift is het Thaise schrift?


A: Het Thaise schrift is een abugida en brahmisch schrift.

V: Wat betekent het dat het Thaise schrift een abugida is?


A: Dat betekent dat er in het Thaise schrift klinkermarkeringen aan een medeklinkerletter moeten worden toegevoegd.

V: Hoe worden medeklinkers en klinkers in het Thaise schrift geschreven?


A: Medeklinkers worden altijd in volgorde van links naar rechts geschreven, maar voor klinkers gelden regels waarbij ze links, rechts, boven of onder de eerste medeklinker in elke lettergreep geschreven moeten worden.

V: Worden er spaties gebruikt om woorden van elkaar te scheiden in het Thaise schrift?


A: Nee, spaties worden in het Thaise schrift niet gebruikt om woorden van elkaar te scheiden.

V: Worden er leestekens gebruikt in het Thaise schrift?


A: Nee, normaal gesproken worden er in het Thaise schrift geen leestekens gebruikt.

V: Kunt u een voorbeeld geven van een zin in het Thaise schrift?


A: Ja, de zin "Ik eet graag gebakken rijst, maar zij eet graag pad thai" zou in het Thais geschreven worden als ฉันชอบกินข้าวผัด แต่เธอชอบกินผัดไทย.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3