UNESCO

UNESCO is de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Frans): L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture). Het is een agentschap van de Verenigde Naties (VN).

Volgens de UNESCO is het doel, zoals gedefinieerd net na het einde van de Tweede Wereldoorlog, "het opbouwen van de verdediging van de vrede in de hoofden van mannen en vrouwen". Zij doet dit door naties te helpen samenwerken, door middel van onderwijs voor iedereen, wetenschap en cultuur. Dit wordt verondersteld andere naties te helpen om de rechtsstaat en de mensenrechten te volgen. Het helpt ook bij het bevorderen van bepaalde vrijheden in het VN-Handvest.

De UNESCO heeft 195 lidstaten.

UNESCO probeert te bereiken wat het wil doen door middel van zes programma's: onderwijs, natuurwetenschappen, sociale en menswetenschappen, cultuur, communicatie en informatie. Enkele projecten die door UNESCO worden gesponsord zijn alfabetiserings-, technische- en lerarenopleidingen. De UNESCO beslist ook over wat het werelderfgoed wordt. Een Werelderfgoedlocatie is een belangrijke, bijzondere, interessante of mooie plek. Als een plaats op de werelderfgoedlijst staat, kan de plaats niet worden vernietigd, omdat het nuttige informatie kan geven voor de toekomst. De Uluru geeft bijvoorbeeld veel informatie over de cultuur van de Aboriginals. UNESCO is ook lid van de United Nations Development Group. en werkt voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3