Werelderfgoed

Werelderfgoedlocaties zijn plaatsen in de wereld die vanuit cultureel of natuurlijk oogpunt zeer belangrijk zijn. Deze plaatsen zijn geselecteerd door UNESCO, een onderdeel van de Verenigde Naties.

Het Verdrag betreffende de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld ("Convention Regarding the Protection of World Cultural and Natural Heritage") is een verdrag van de Verenigde Naties. Het regelt de selectie en bescherming van deze sites. De landen die hebben ingestemd met het verdrag kiezen 21 landen voor het UNESCO-werelderfgoedcomité. Dat comité stelt de lijst van de sites vast.

De sites zijn plaatsen (zoals een bos, een berg, een meer, een woestijn, een monument, een gebouw, een complex of een stad). Vanaf 2014[update] staan er 1007 locaties in 161 verschillende landen op de lijst. Er zijn 779 culturele sites, 197 natuurgebieden en 31 gemengde eigendommen. Italië heeft 50 locaties op de lijst staan, wat voor elk land de meeste is.

Elke Werelderfgoedsite blijft deel uitmaken van het wettelijke grondgebied van het land waar de site zich bevindt. UNESCO wil dat iedereen ter wereld zich inzet voor de bescherming van elke site. Soms stelt UNESCO middelen ter beschikking om een site te helpen beschermen. De Islamitische staat Irak en de Levant hebben enkele sites vernietigd.


Yellowstone National Park staat op de WerelderfgoedlijstZoom
Yellowstone National Park staat op de Werelderfgoedlijst

Yellowstone National Park staat op de WerelderfgoedlijstZoom
Yellowstone National Park staat op de Werelderfgoedlijst

Yellowstone National Park staat op de WerelderfgoedlijstZoom
Yellowstone National Park staat op de Werelderfgoedlijst

Yellowstone National Park staat op de WerelderfgoedlijstZoom
Yellowstone National Park staat op de Werelderfgoedlijst

Selectiecriteria

Tot eind 2004 waren er zes criteria voor cultureel erfgoed en vier criteria voor natuurlijk erfgoed. In 2005 werd dit aangepast zodat er slechts één set van tien criteria is. Genomineerde sites moeten een "uitstekende universele waarde" hebben en voldoen aan minstens één van de tien criteria.

Culturele criteria

 1. "vertegenwoordigt een meesterwerk van menselijk creatief genie en culturele betekenis"
 2. "een belangrijke uitwisseling van menselijke waarden, in de loop van de tijd, of binnen een cultureel gebied van de wereld, over ontwikkelingen in de architectuur of technologie, monumentale kunst, stedenbouw of landschapsontwerp tentoonstelt".
 3. "om een unieke of op zijn minst uitzonderlijke getuigenis te dragen van een culturele traditie of van een beschaving die leeft of is verdwenen".

  IV.             

 1. "is een uitstekend voorbeeld van een type gebouw, architectonisch of technologisch ensemble of landschap dat een belangrijke fase in de menselijke geschiedenis illustreert".
 2. "is een uitstekend voorbeeld van een traditionele menselijke nederzetting, landgebruik of zeegebruik dat representatief is voor een cultuur, of menselijke interactie met het milieu, vooral wanneer het kwetsbaar is geworden onder de invloed van onomkeerbare veranderingen".
 3. "is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of met geloofsovertuigingen, met artistieke en literaire werken van uitzonderlijke universele betekenis".

Natuurlijke criteria

 1. "bevat superieure natuurverschijnselen of gebieden van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetisch belang".
 2. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke fasen in de geschiedenis van de aarde, met inbegrip van de staat van dienst van het leven, belangrijke lopende geologische processen in de ontwikkeling van landvormen, of belangrijke geomorfische of fysiografische kenmerken".
 3. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke lopende ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van terrestrische, zoetwater-, kust- en mariene ecosystemen en gemeenschappen van planten en dieren".
 4. "bevat de belangrijkste en belangrijkste natuurlijke habitats voor het behoud van de biologische diversiteit in situ, met inbegrip van de habitats die bedreigde soorten bevatten die vanuit wetenschappelijk oogpunt of met het oog op het behoud ervan van uitzonderlijke universele waarde zijn".

Juridische status van de aangewezen locaties

De aanwijzing van de UNESCO als werelderfgoed levert op het eerste gezicht het bewijs dat dergelijke cultureel gevoelige locaties wettelijk beschermd zijn op grond van het oorlogsrecht, de Conventie van Genève, de artikelen, protocollen en gebruiken ervan, samen met andere verdragen, waaronder de Conventie van Den Haag voor de bescherming van culturele eigendommen in geval van een gewapend conflict en het internationaal recht.

Zo wordt het Verdrag van Genève afgekondigd:

"Artikel 53. BESCHERMING VAN CULTUURGOEDEREN EN VAN GEBEDSHUIZEN. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag van Den Haag van 14 mei 1954 tot bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict", en van andere relevante internationale instrumenten, is het verboden:

(a) Het plegen van vijandige handelingen tegen de historische monumenten, kunstwerken of gebedsplaatsen die het culturele of spirituele erfgoed van volkeren vormen;

b) dergelijke voorwerpen te gebruiken ter ondersteuning van de militaire inspanningen;

c) om dergelijke objecten het voorwerp van represailles te maken."

Site #252: Taj Mahal, een voorbeeld van een culturele erfgoedsiteZoom
Site #252: Taj Mahal, een voorbeeld van een culturele erfgoedsite

Site #156: Serengeti Nationaal Park, een voorbeeld van een natuurlijke erfgoedsiteZoom
Site #156: Serengeti Nationaal Park, een voorbeeld van een natuurlijke erfgoedsite

Site #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van een gemengde erfgoedsiteZoom
Site #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van een gemengde erfgoedsite

Selectiecriteria

Tot eind 2004 waren er zes criteria voor cultureel erfgoed en vier criteria voor natuurlijk erfgoed. In 2005 werd dit aangepast zodat er slechts één set van tien criteria is. Genomineerde sites moeten een "uitstekende universele waarde" hebben en voldoen aan minstens één van de tien criteria. Als een site zowel aan culturele als aan natuurlijke criteria voldoet, wordt het een "gemengde site" genoemd.

Culturele criteria

 1. "vertegenwoordigt een meesterwerk van menselijk creatief genie en culturele betekenis"
 2. "een belangrijke uitwisseling van menselijke waarden, in de loop van de tijd, of binnen een cultureel gebied van de wereld, over ontwikkelingen in de architectuur of technologie, monumentale kunst, stedenbouw of landschapsontwerp tentoonstelt".
 3. "om een unieke of op zijn minst uitzonderlijke getuigenis te dragen van een culturele traditie of van een beschaving die leeft of is verdwenen".

  IV.             

 1. "is een uitstekend voorbeeld van een type gebouw, architectonisch of technologisch ensemble of landschap dat een belangrijke fase in de menselijke geschiedenis illustreert".
 2. "is een uitstekend voorbeeld van een traditionele menselijke nederzetting, landgebruik of zeegebruik dat representatief is voor een cultuur, of menselijke interactie met het milieu, vooral wanneer het kwetsbaar is geworden onder de invloed van onomkeerbare veranderingen".
 3. "is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of met geloofsovertuigingen, met artistieke en literaire werken van uitzonderlijke universele betekenis".

Natuurlijke criteria

 1. "bevat superieure natuurverschijnselen of gebieden van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetisch belang".
 2. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke fasen in de geschiedenis van de aarde, met inbegrip van de staat van dienst van het leven, belangrijke lopende geologische processen in de ontwikkeling van landvormen, of belangrijke geomorfische of fysiografische kenmerken".
 3. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke lopende ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van terrestrische, zoetwater-, kust- en mariene ecosystemen en gemeenschappen van planten en dieren".
 4. "bevat de belangrijkste en belangrijkste natuurlijke habitats voor het behoud van de biologische diversiteit in situ, met inbegrip van de habitats die bedreigde soorten bevatten die vanuit wetenschappelijk oogpunt of met het oog op het behoud ervan van uitzonderlijke universele waarde zijn".

Juridische status van de aangewezen locaties

De aanwijzing van de UNESCO als werelderfgoed levert op het eerste gezicht het bewijs dat dergelijke cultureel gevoelige locaties wettelijk beschermd zijn op grond van het oorlogsrecht, de Conventie van Genève, de artikelen, protocollen en gebruiken ervan, samen met andere verdragen, waaronder de Conventie van Den Haag voor de bescherming van culturele eigendommen in geval van een gewapend conflict en het internationaal recht.

Zo wordt het Verdrag van Genève afgekondigd:

"Artikel 53. BESCHERMING VAN CULTUURGOEDEREN EN VAN GEBEDSHUIZEN. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag van Den Haag van 14 mei 1954 tot bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict", en van andere relevante internationale instrumenten, is het verboden:

(a) Het plegen van vijandige handelingen tegen de historische monumenten, kunstwerken of gebedsplaatsen die het culturele of spirituele erfgoed van volkeren vormen;

b) dergelijke voorwerpen te gebruiken ter ondersteuning van de militaire inspanningen;

c) om dergelijke objecten het voorwerp van represailles te maken."

Site #252: Taj Mahal, een voorbeeld van een culturele erfgoedsiteZoom
Site #252: Taj Mahal, een voorbeeld van een culturele erfgoedsite

Site #156: Serengeti Nationaal Park, een voorbeeld van een natuurlijke erfgoedsiteZoom
Site #156: Serengeti Nationaal Park, een voorbeeld van een natuurlijke erfgoedsite

Site #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van een gemengde erfgoedsiteZoom
Site #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van een gemengde erfgoedsite

Selectiecriteria

Tot eind 2004 waren er zes criteria voor cultureel erfgoed en vier criteria voor natuurlijk erfgoed. In 2005 werd dit aangepast zodat er slechts één set van tien criteria is. Genomineerde sites moeten een "uitstekende universele waarde" hebben en voldoen aan minstens één van de tien criteria. Als een site zowel aan culturele als aan natuurlijke criteria voldoet, wordt het een "gemengde site" genoemd.

Culturele criteria

 1. "vertegenwoordigt een meesterwerk van menselijk creatief genie en culturele betekenis"
 2. "een belangrijke uitwisseling van menselijke waarden, in de loop van de tijd, of binnen een cultureel gebied van de wereld, over ontwikkelingen in de architectuur of technologie, monumentale kunst, stedenbouw of landschapsontwerp tentoonstelt".
 3. "om een unieke of op zijn minst uitzonderlijke getuigenis te dragen van een culturele traditie of van een beschaving die leeft of is verdwenen".

  IV.             

 1. "is een uitstekend voorbeeld van een type gebouw, architectonisch of technologisch ensemble of landschap dat een belangrijke fase in de menselijke geschiedenis illustreert".
 2. "is een uitstekend voorbeeld van een traditionele menselijke nederzetting, landgebruik of zeegebruik dat representatief is voor een cultuur, of menselijke interactie met het milieu, vooral wanneer het kwetsbaar is geworden onder de invloed van onomkeerbare veranderingen".
 3. "is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of met geloofsovertuigingen, met artistieke en literaire werken van uitzonderlijke universele betekenis".

Natuurlijke criteria

 1. "bevat superieure natuurverschijnselen of gebieden van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetisch belang".
 2. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke fasen in de geschiedenis van de aarde, met inbegrip van de staat van dienst van het leven, belangrijke lopende geologische processen in de ontwikkeling van landvormen, of belangrijke geomorfische of fysiografische kenmerken".
 3. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke lopende ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van terrestrische, zoetwater-, kust- en mariene ecosystemen en gemeenschappen van planten en dieren".
 4. "bevat de belangrijkste en belangrijkste natuurlijke habitats voor het behoud van de biologische diversiteit in situ, met inbegrip van de habitats die bedreigde soorten bevatten die vanuit wetenschappelijk oogpunt of met het oog op het behoud ervan van uitzonderlijke universele waarde zijn".

Juridische status van de aangewezen locaties

De aanwijzing van de UNESCO als werelderfgoed levert op het eerste gezicht het bewijs dat dergelijke cultureel gevoelige locaties wettelijk beschermd zijn op grond van het oorlogsrecht, de Conventie van Genève, de artikelen, protocollen en gebruiken ervan, samen met andere verdragen, waaronder de Conventie van Den Haag voor de bescherming van culturele eigendommen in geval van een gewapend conflict en het internationaal recht.

Zo wordt het Verdrag van Genève afgekondigd:

"Artikel 53. BESCHERMING VAN CULTUURGOEDEREN EN VAN GEBEDSHUIZEN. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag van Den Haag van 14 mei 1954 tot bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict", en van andere relevante internationale instrumenten, is het verboden:

(a) Het plegen van vijandige handelingen tegen de historische monumenten, kunstwerken of gebedsplaatsen die het culturele of spirituele erfgoed van volkeren vormen;

b) dergelijke voorwerpen te gebruiken ter ondersteuning van de militaire inspanningen;

c) om dergelijke objecten het voorwerp van represailles te maken."

Site #252: Taj Mahal, een voorbeeld van een culturele erfgoedsiteZoom
Site #252: Taj Mahal, een voorbeeld van een culturele erfgoedsite

Site #156: Serengeti Nationaal Park, een voorbeeld van een natuurlijke erfgoedsiteZoom
Site #156: Serengeti Nationaal Park, een voorbeeld van een natuurlijke erfgoedsite

Site #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van een gemengde erfgoedsiteZoom
Site #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van een gemengde erfgoedsite

Selectiecriteria

Tot eind 2004 waren er zes criteria voor cultureel erfgoed en vier criteria voor natuurlijk erfgoed. In 2005 werd dit aangepast zodat er slechts één set van tien criteria is. Genomineerde sites moeten een "uitstekende universele waarde" hebben en voldoen aan minstens één van de tien criteria. Als een site zowel aan culturele als aan natuurlijke criteria voldoet, wordt het een "gemengde site" genoemd.

Culturele criteria

 1. "vertegenwoordigt een meesterwerk van menselijk creatief genie en culturele betekenis"
 2. "een belangrijke uitwisseling van menselijke waarden, in de loop van de tijd, of binnen een cultureel gebied van de wereld, over ontwikkelingen in de architectuur of technologie, monumentale kunst, stedenbouw of landschapsontwerp tentoonstelt".
 3. "om een unieke of op zijn minst uitzonderlijke getuigenis te dragen van een culturele traditie of van een beschaving die leeft of is verdwenen".

  IV.             

 1. "is een uitstekend voorbeeld van een type gebouw, architectonisch of technologisch ensemble of landschap dat een belangrijke fase in de menselijke geschiedenis illustreert".
 2. "is een uitstekend voorbeeld van een traditionele menselijke nederzetting, landgebruik of zeegebruik dat representatief is voor een cultuur, of menselijke interactie met het milieu, vooral wanneer het kwetsbaar is geworden onder de invloed van onomkeerbare veranderingen".
 3. "is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of met geloofsovertuigingen, met artistieke en literaire werken van uitzonderlijke universele betekenis".

Natuurlijke criteria

 1. "bevat superieure natuurverschijnselen of gebieden van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetisch belang".
 2. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke fasen in de geschiedenis van de aarde, met inbegrip van de staat van dienst van het leven, belangrijke lopende geologische processen in de ontwikkeling van landvormen, of belangrijke geomorfische of fysiografische kenmerken".
 3. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke lopende ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van terrestrische, zoetwater-, kust- en mariene ecosystemen en gemeenschappen van planten en dieren".
 4. "bevat de belangrijkste en belangrijkste natuurlijke habitats voor het behoud van de biologische diversiteit in situ, met inbegrip van de habitats die bedreigde soorten bevatten die vanuit wetenschappelijk oogpunt of met het oog op het behoud ervan van uitzonderlijke universele waarde zijn".

Juridische status van de aangewezen locaties

De aanwijzing van de UNESCO als werelderfgoed levert op het eerste gezicht het bewijs dat dergelijke cultureel gevoelige locaties wettelijk beschermd zijn op grond van het oorlogsrecht, de Conventie van Genève, de artikelen, protocollen en gebruiken ervan, samen met andere verdragen, waaronder de Conventie van Den Haag voor de bescherming van culturele eigendommen in geval van een gewapend conflict en het internationaal recht.

Zo wordt het Verdrag van Genève afgekondigd:

"Artikel 53. BESCHERMING VAN CULTUURGOEDEREN EN VAN GEBEDSHUIZEN. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag van Den Haag van 14 mei 1954 tot bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict", en van andere relevante internationale instrumenten, is het verboden:

(a) Het plegen van vijandige handelingen tegen de historische monumenten, kunstwerken of gebedsplaatsen die het culturele of spirituele erfgoed van volkeren vormen;

b) dergelijke voorwerpen te gebruiken ter ondersteuning van de militaire inspanningen;

c) om dergelijke objecten het voorwerp van represailles te maken."

Site #252: Taj Mahal, een voorbeeld van een culturele erfgoedsiteZoom
Site #252: Taj Mahal, een voorbeeld van een culturele erfgoedsite

Site #156: Serengeti Nationaal Park, een voorbeeld van een natuurlijke erfgoedsiteZoom
Site #156: Serengeti Nationaal Park, een voorbeeld van een natuurlijke erfgoedsite

Site #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van een gemengde erfgoedsiteZoom
Site #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van een gemengde erfgoedsite

Afbeeldingen

·        

Persepolis, Iran

·        

Historisch centrum van Florence in Toscane (Italië)

·        

·        

·        

Chichen Itza in Yucatán (Mexico)

·        

Historisch centrum van St. Petersburg en zijn voorsteden (Rusland)

·        

Oude gebouwencomplex in het Wudanggebergte (China)

·        

Mount Kenya Nationaal Park (Kenia)

·        

Victoria Falls van de Zambezi rivier in Afrika

·        

De Taj Mahal, India

·        

Memphis en zijn Necropolis, met inbegrip van de piramides van Gizeh (Egypte)

Afbeeldingen

·        

Persepolis, Iran

·        

Historisch centrum van Florence in Toscane (Italië)

·        

·        

·        

Chichen Itza in Yucatán (Mexico)

·        

Historisch centrum van St. Petersburg en zijn voorsteden (Rusland)

·        

Oude gebouwencomplex in het Wudanggebergte (China)

·        

Mount Kenya Nationaal Park (Kenia)

·        

Victoria Falls van de Zambezi rivier in Afrika

·        

De Taj Mahal, India

·        

Memphis en zijn Necropolis, met inbegrip van de piramides van Gizeh (Egypte)

Afbeeldingen

·        

Persepolis, Iran

·        

Historisch centrum van Florence in Toscane (Italië)

·        

·        

·        

Chichen Itza in Yucatán (Mexico)

·        

Historisch centrum van St. Petersburg en zijn voorsteden (Rusland)

·        

Oude gebouwencomplex in het Wudanggebergte (China)

·        

Mount Kenya Nationaal Park (Kenia)

·        

Victoria Falls van de Zambezi rivier in Afrika

·        

De Taj Mahal, India

·        

Memphis en zijn Necropolis, met inbegrip van de piramides van Gizeh (Egypte)


Afbeeldingen

·        

Persepolis, Iran

·        

Historisch centrum van Florence in Toscane (Italië)

·        

·        

·        

Chichen Itza in Yucatán (Mexico)

·        

Historisch centrum van St. Petersburg en zijn voorsteden (Rusland)

·        

Oude gebouwencomplex in het Wudanggebergte (China)

·        

Mount Kenya Nationaal Park (Kenia)

·        

Victoria Falls van de Zambezi rivier in Afrika

·        

De Taj Mahal, India

·        

Memphis en zijn Necropolis, met inbegrip van de piramides vanGizeh (Egypte)


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3