Vanderwaalskrachten

A molecule with a difference in charge, from end to end

In de chemie zijn de krachten van van der Waals een soort intermoleculaire kracht. Een intermoleculaire kracht is een relatief zwakke kracht die de moleculen bij elkaar houdt. De krachten van Van der Waals zijn het zwakste type intermoleculaire kracht. Ze zijn genoemd naar de Nederlandse wetenschapper Johannes Diderik van der Waals (1837-1923).

Negatief geladen elektronen banen moleculen of ionen. De elektronen creëren lichtjes verschillende ladingen van het ene uiteinde van de molecule naar het andere. Deze kleine verschillen worden gedeeltelijke ladingen genoemd, zoals δ- of δ+.

De term wordt soms losjes gebruikt als synoniem voor alle intermoleculaire krachten. Van der Waals krachten zijn relatief zwak in vergelijking met covalente bindingen, maar spelen een fundamentele rol in de supramoleculaire chemie, enzymen, polymeerwetenschap, nanotechnologie, oppervlaktewetenschap en gecondenseerde materiaalfysica. Van der Waals krachten bepalen veel eigenschappen van organische verbindingen, waaronder hun oplosbaarheid.

Geckos kan aan wanden en plafonds blijven hangen door de krachten van van der Waals.Zoom
Geckos kan aan wanden en plafonds blijven hangen door de krachten van van der Waals.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3