Vanderwaalskrachten

A molecule with a difference in charge, from end to end

In de chemie zijn de krachten van van der Waals een soort intermoleculaire kracht. Een intermoleculaire kracht is een relatief zwakke kracht die de moleculen bij elkaar houdt. De krachten van Van der Waals zijn het zwakste type intermoleculaire kracht. Ze zijn genoemd naar de Nederlandse wetenschapper Johannes Diderik van der Waals (1837-1923).

Negatief geladen elektronen banen moleculen of ionen. De elektronen creëren lichtjes verschillende ladingen van het ene uiteinde van de molecule naar het andere. Deze kleine verschillen worden gedeeltelijke ladingen genoemd, zoals δ- of δ+.

De term wordt soms losjes gebruikt als synoniem voor alle intermoleculaire krachten. Van der Waals krachten zijn relatief zwak in vergelijking met covalente bindingen, maar spelen een fundamentele rol in de supramoleculaire chemie, enzymen, polymeerwetenschap, nanotechnologie, oppervlaktewetenschap en gecondenseerde materiaalfysica. Van der Waals krachten bepalen veel eigenschappen van organische verbindingen, waaronder hun oplosbaarheid.

Geckos kan aan wanden en plafonds blijven hangen door de krachten van van der Waals.Zoom
Geckos kan aan wanden en plafonds blijven hangen door de krachten van van der Waals.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de van der Waals-kracht?


A: De kracht van der Waals is een soort intermoleculaire kracht die moleculen naar elkaar toe trekt. Het is de zwakste intermoleculaire kracht.

V: Wie was Johannes Diderik van der Waals?


A: Johannes Diderik van der Waals was een Nederlandse wetenschapper die leefde van 1837 tot 1923, en de van der Waals-kracht is naar hem genoemd.

V: Wat zijn partiële ladingen?


A: Gedeeltelijke ladingen zijn kleine verschillen in lading tussen het ene uiteinde van een molecuul of ion en het andere, die ontstaan wanneer elektronen hun banen verschuiven als reactie op elkaar. Zij worden beschreven met de variabelen δ- of δ+.

V: Hoe verhoudt de kracht van Van der Walls zich tot andere krachten?


A: De Van der Walls-kracht is zwakker dan covalente bindingen en meestal zwakker dan waterstofbruggen, maar speelt toch een belangrijke rol op vele gebieden zoals chemie, enzymen, polymeerwetenschap, nanotechnologie, oppervlaktewetenschap en gecondenseerde materie fysica.

V: Welke eigenschappen definiëren Van der Walls-krachten voor organische verbindingen?


A: De krachten van Van der Walls bepalen veel eigenschappen van organische verbindingen, waaronder hun oplossend vermogen.

V: Wat betekent "supramoleculair"?


A: Supramoleculair verwijst naar interacties tussen moleculen op een grotere schaal dan alleen individuele atomen of moleculen die met elkaar interageren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3