Yellowjacket

De geeljak (of geel hesje) is een wesp uit de geslachten Vespula en Dolichovespula. In sommige Engelssprekende landen worden ze wespen genoemd. De meeste zijn zwart met geel. Sommige zijn zwart met wit.

Geelgorzen worden soms verward met bijen, omdat hun kleur nogal op die van bijen lijkt. Gele kevers hebben een angel met een klein weerhaakje. Ze kunnen herhaaldelijk steken.

Het dieet van een volwassen yellowjacket bestaat meestal uit suikers en koolhydraten. Ze zijn belangrijke predatoren van andere insecten omdat ze hun larven (engerlingen) voeden met opgekauwde insecten.

Ze zijn inheems in Noord-Amerika en delen van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3