Confucius | belangrijke Chinese opvoeder en filosoof

Confucius (geboren 551 voor Christus, overleden 479 voor Christus) was een belangrijke Chinese pedagoog en filosoof. Zijn oorspronkelijke naam was Kong Qiu of Zhong Ni. Als kind was hij leergierig en zeer geïnteresseerd in rituelen. Hoewel hij opgroeide in extreme armoede, weerhield dat hem er niet van zijn nieuwsgierigheid te laten groeien. Hij was een zeer toegewijde student, vooral in zijn tienerjaren. Het is niet bekend hoe hij zijn formele opleiding kreeg, maar hij beheerste veel kunstvakken. Toen hij eenmaal volwassen was, werkte hij als ambtenaar die boerderijen en vee behandelde. Daarna werd hij leraar.

Confucius leefde in een tijd waarin veel staten in China oorlogen voerden. Deze periode werd de lente- en herfstperiode van de Zhou-dynastie genoemd. Confucius vond dit niet leuk en wilde weer orde in de samenleving brengen.


  Een afbeelding van Confucius, in Myths & Legends of China, 1922, door E.T.C. Werner.  Zoom
Een afbeelding van Confucius, in Myths & Legends of China, 1922, door E.T.C. Werner.  

Onderwijs

Net als Socrates gaf Confucius soms zelf geen antwoord op filosofische vragen. In plaats daarvan wilde hij dat mensen goed nadachten over problemen en van anderen leerden, vooral van de geschiedenis. Confucius vond ook dat mensen macht moesten krijgen omdat ze goed en bekwaam waren, en niet alleen omdat ze uit machtige families kwamen.

Confucius wilde dat mensen meer aan andere mensen dachten dan aan geld of wat ze bezaten. Hij vond echter ook dat er strenge regels moesten zijn in de samenleving en dat mensen zich daaraan moesten houden. Confucius dacht dat er vijf relaties waren die mensen konden hebben, en dat die allemaal hun eigen regels hadden. Twee mensen konden

 • Prins en onderwerp
 • Vader en zoon
 • Man en vrouw
 • Ouder en kind
 • of Vrienden

Dit waren traditionele relaties die de "vijf prototypen" werden genoemd. Confucius zei dat in al deze relaties beide mensen zich aan regels moeten houden. Bijvoorbeeld, een onderdaan moet een prins gehoorzamen, maar ook een prins moet naar een onderdaan luisteren en hem goed en eerlijk regeren.

Confucius zei dat mensen alleen dingen aan andere mensen moeten doen als ze het goed zouden vinden als andere mensen die dingen aan zichzelf zouden doen. Dit wordt ook wel de Gouden Regel genoemd en werd ook onderwezen door Jezus Christus.

Zijn leerlingen schreven kleine verhalen over hem op, en dingen die hij zei. Deze werden samengevoegd tot een boek met de naam De Analecten, dat een van de belangrijkste boeken van het confucianisme werd.

Controle door de autoriteit Edit this at Wikidata

Algemeen

 • ISNI
  • 1
 • VIAF
  • 1
  • 2
  • 3
 • WorldCat

Nationale bibliotheken

 • Noorwegen
 • Chili
 • Spanje
 • Frankrijk (gegevens)
 • Catalonië
 • Duitsland
 • Verenigde Staten
 • Letland
 • Japan
 • Tsjechië
 • Australië
 • Griekenland
 • Israël
 • Korea
 • Kroatië
 • Nederland
  • 2
 • Polen
 • Zweden
 • Vaticaan

Instellingen voor kunstonderzoek

 • Namen van artiesten (Getty)

Wetenschappelijke databanken

 • CiNii (Japan)

Andere

 • Gefacetteerde toepassing van vakterminologie
 • MusicBrainz kunstenaar
 • RISM (Frankrijk)
  • 1
 • RERO (Zwitserland)
  • 1
 • Sociale netwerken en archiefcontext
 • SUDOC (Frankrijk)
  • 1
 • Trove (Australië)
  • 1


 

Vragen en antwoorden

V: Wie was Confucius?
A: Confucius was een belangrijke Chinese pedagoog en filosoof die leefde in de Lente en Herfst periode van de Zhou Dynastie.

V: Wat was zijn oorspronkelijke naam?
A: Zijn oorspronkelijke naam was Kong Qiu of Zhong Ni.

V: Hoe kreeg hij zijn opleiding?
A: Het is niet bekend hoe hij zijn formele opleiding kreeg, maar hij beheerste vele vakken van de kunsten.

V: Wat deed Confucius toen hij opgroeide?
A: Toen hij opgroeide, werkte hij als staatsambtenaar die boerderijen en vee behandelde, en werd daarna leraar.

V: In welke periode leefde Confucius?
A: Confucius leefde in de Lente en Herfst periode van de Zhou Dynastie.

V: Hoe oud was Confucius toen hij stierf?
A: Hij stierf in 479 v.Chr. op 72-jarige leeftijd.

V: Wat wilde Confucius terugbrengen in de maatschappij?
A: Confucius wilde weer orde in de samenleving brengen in een tijd waarin veel staten in China oorlogen voerden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3