Carbeen

Een carbeen is een molecuul met een koolstofatoom dat twee bindingen heeft en twee andere elektronen die geen bindingen maken. Aangezien de koolstof slechts 6 elektronen om zich heen heeft, is hij vrij reactief. De algemene formule kan worden geschreven als R-(C:)-R'.

Een carbeen kan een singlet of een triplet zijn. In het eerste type zijn de twee elektronen die geen binding maken, als een lone pair. Ze blijven allebei in dezelfde orbit. In een triplet carbeen daarentegen blijven de twee elektronen in verschillende banen. Hier hebben ze allebei dezelfde spin.

Carbenen kunnen veel reacties uitvoeren. Ze kunnen zowel elektrofiel als nucleofiel zijn. Ze doen graag additiereacties op dubbele bindingen. Ze komen ook voor in cheletropische reacties.

De meeste carbenen zijn zeer onstabiel. Sommige kunnen echter lange tijd bestaan. Een beroemd voorbeeld is de katalysator van Grubbs, die werd ontwikkeld door Robert Grubbs.

Een carbene
Een carbene


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3