Marcus Porcius Cato Censorius maior

Marcus Porcius Cato (Latijn: M-PORCIVS-M-F-CATO) (234 v. Chr., Tusculum-149 v. Chr.) was een Romeins staatsman, bijgenaamd de Censor (Censorius), Sapiens, Priscus, of de Oudere (Major), om hem te onderscheiden van Cato de Jongere (zijn achterkleinzoon).

Hij stamde uit een oude plebejische familie die allen bekend stonden om hun militaire dienst, maar niet om het vervullen van de hogere burgerlijke ambten. Hij was, op de wijze van zijn Latijnse voorvaderen, opgevoed voor de landbouw, waaraan hij zich wijdde wanneer hij niet in militaire dienst was. Maar nadat hij de aandacht had getrokken van Lucius Valerius Flaccus, werd hij naar Rome overgeplaatst en bekleedde achtereenvolgens de ambten van Cursus Honorum: Tribuun (214 v. Chr.), Quaestor (204 v. Chr.), Aedile (199 v. Chr.), Praetor (198 v. Chr.), Consul (195 v. Chr.) samen met zijn oude beschermheer, en tenslotte Censor (184 v. Chr.).

Laat in zijn leven moedigde hij de Romeinen aan de Derde Punische Oorlog te beginnen om Carthago te vernietigen.

Cato de OudereZoom
Cato de Oudere

Vragen en antwoorden

V: Wie was Marcus Porcius Cato?


A: Marcus Porcius Cato was een Romeins staatsman die leefde van 234 voor Christus tot 149 voor Christus. Hij kreeg de achternaam Censor (Censorius), Sapiens, Priscus, of de Oudere (Major), om hem te onderscheiden van Cato de Jongere (zijn achterkleinzoon).

V: Wat was de achtergrond van de familie van Marcus Porcius Cato?


A: Marcus Porcius Cato kwam uit een oude Plebejische familie. Zij stonden bekend om enige militaire dienst, maar niet om de vervulling van de hogere civiele ambten.

V: Wat was het beroep van Marcus Porcius Cato?


Antwoord: Marcus Porcius Cato was, zoals zijn Latijnse voorvaderen, landbouwer, waaraan hij zich wijdde als hij niet in militaire dienst was.

V: Welke verschillende ambten bekleedde Marcus Porcius Cato?


Antwoord: Marcus Porcius Cato bekleedde achtereenvolgens de ambten van Cursus Honorum: Tribuun (214 BC), Quaestor (204 BC), Aedile (199 BC), Praetor (198 BC), Consul (195 BC) samen met zijn oude beschermheer, en tenslotte Censor (184 BC).

V: Wie was Lucius Valerius Flaccus voor Marcus Porcius Cato?


A: Lucius Valerius Flaccus bracht Marcus Porcius Cato naar Rome nadat hij hem had opgemerkt.

V: Wanneer spoorde Marcus Porcius Cato de Romeinen aan om de Derde Punische Oorlog te beginnen?


A: Marcus Porcius Cato moedigde de Romeinen op late leeftijd aan om de Derde Punische Oorlog te beginnen.

V: Waarom wilde Marcus Porcius Cato Carthago vernietigen door middel van de Derde Punische Oorlog?


A: In de tekst wordt niet vermeld waarom Marcus Porcius Cato Carthago wilde vernietigen door middel van de Derde Punische Oorlog.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3