Marcus Porcius Cato Censorius maior

Marcus Porcius Cato (Latijn: M-PORCIVS-M-F-CATO) (234 v. Chr., Tusculum-149 v. Chr.) was een Romeins staatsman, bijgenaamd de Censor (Censorius), Sapiens, Priscus, of de Oudere (Major), om hem te onderscheiden van Cato de Jongere (zijn achterkleinzoon).

Hij stamde uit een oude plebejische familie die allen bekend stonden om hun militaire dienst, maar niet om het vervullen van de hogere burgerlijke ambten. Hij was, op de wijze van zijn Latijnse voorvaderen, opgevoed voor de landbouw, waaraan hij zich wijdde wanneer hij niet in militaire dienst was. Maar nadat hij de aandacht had getrokken van Lucius Valerius Flaccus, werd hij naar Rome overgeplaatst en bekleedde achtereenvolgens de ambten van Cursus Honorum: Tribuun (214 v. Chr.), Quaestor (204 v. Chr.), Aedile (199 v. Chr.), Praetor (198 v. Chr.), Consul (195 v. Chr.) samen met zijn oude beschermheer, en tenslotte Censor (184 v. Chr.).

Laat in zijn leven moedigde hij de Romeinen aan de Derde Punische Oorlog te beginnen om Carthago te vernietigen.

Cato de OudereZoom
Cato de Oudere


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3