Vergelijkende anatomie

Vergelijkende anatomie is de wetenschappelijke vergelijking van dierenlichamen. Het doel van de vergelijkende anatomie is om hun werkstructuur te zien, en om de fylogenetische relaties tussen verschillende groepen dieren te bepalen. De scheiding van dieren in phyla gebeurt voornamelijk door middel van vergelijkende anatomie: zie Lijst van dierlijke phyla.

De belangrijkste gebruikte technieken zijn dissectie en microscopie. Dissectie is een oude methode die wordt gebruikt om de inwendige structuur van een levend ding te achterhalen (meestal gedaan nadat het dood is). Het wordt nog steeds gebruikt door medische studenten om de details van het menselijk lichaam te leren kennen. Eenvoudige microscopen werden voor het eerst uitgevonden in de 17e eeuw, en de samengestelde microscoop (die nu nog steeds wordt gebruikt) kwam beschikbaar in de 19e eeuw. Het doel van de microscopie is om ons de kleine details van de structuur te laten zien. Ook het zorgvuldig vergelijken van grote verzamelingen dieren (meestal in musea) wordt vaak gedaan.

Het grote tijdperk van de vergelijkende anatomie was van ongeveer 1800 tot ongeveer 1950. Het werd gebruikt door degenen die niet in de evolutie geloofden, zoals Georges Cuvier, en door degenen die dat wel deden, zoals Thomas Henry Huxley. Charles Darwin zelf gebruikte de vergelijkende anatomie als belangrijkste instrument in zijn werk over zeepokken. Tegenwoordig is de belangrijkste methode om relaties te achterhalen moleculaire evolutie, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA-sequentieanalyse. Voor veel onderzoeksdoeleinden ontleden zoölogen echter nog steeds dieren. Om een graad in de biologie te krijgen, moet je de structuur van dieren (en planten) kennen.

Figuur van de kaak van een Indische olifant en de fossiele kaak van een mammoet uit Cuvier's papier uit 1798-99 over levende en fossiele olifantenZoom
Figuur van de kaak van een Indische olifant en de fossiele kaak van een mammoet uit Cuvier's papier uit 1798-99 over levende en fossiele olifanten

Vragen en antwoorden

V: Wat is vergelijkende anatomie?


A: Vergelijkende anatomie is de wetenschappelijke vergelijking van dierenlichamen om hun werkingsstructuur te begrijpen en de fylogenetische relaties tussen verschillende diergroepen te bepalen.

V: Welke technieken worden gebruikt voor vergelijkende anatomie?


A: De belangrijkste technieken voor vergelijkende anatomie zijn dissectie en microscopie. Bij dissectie wordt de inwendige structuur van een levend wezen onderzocht, meestal nadat het is gestorven, terwijl bij microscopie eenvoudige of samengestelde microscopen worden gebruikt om kleine details van de structuur te bekijken. Daarnaast worden vaak grote verzamelingen dieren (meestal in musea) zorgvuldig vergeleken.

V: Wanneer was het grote tijdperk van de vergelijkende anatomie?


A: Het grote tijdperk van de vergelijkende anatomie liep van ongeveer 1800 tot ongeveer 1950.

V: Wie gebruikte vergelijkende anatomie in deze periode?


A: In deze periode gebruikten zowel degenen die niet in evolutie geloofden, zoals Georges Cuvier, als degenen die er wel in geloofden, zoals Thomas Henry Huxley, vergelijkende anatomie. Charles Darwin zelf gebruikte het ook als zijn belangrijkste hulpmiddel bij het onderzoek naar zeepokken.

V: Welke methode wordt nu vooral gebruikt om relaties tussen dieren te ontdekken?


A: Moleculaire evolutie wordt nu vooral gebruikt om verwantschappen tussen dieren te ontdekken, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA-sequentieanalyse.


V: Wordt dissectie tegenwoordig nog steeds gedaan door zoölogen?A: Ja, dissectie wordt tegenwoordig nog steeds gedaan door zoölogen voor vele onderzoeksdoeleinden.

V: Moet je kennis hebben van de structuur van dieren en planten om een diploma biologie te halen?A: Ja, kennis van de structuur van dieren en planten is noodzakelijk om een graad in de biologie te behalen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3