Darwinopterus

Darwinopterus (betekent "Darwin's vleugel") is een geslacht van pterosaurussen, ontdekt in China en genoemd naar Charles Darwin. Het is de eerste bekende pterosaurus die kenmerken vertoont van zowel langstaartige (rhamphorhynchoid) als kortstaartige (pterodactyloid) pterosaurussen. Darwinopterus is een overgangsfossiel tussen de twee groepen.

Er zijn tussen 30 en 40 fossiele specimens gevonden, alle verzameld in de Tiaojishan-formatie, die dateert uit het Midden-Jura, 160 miljoen jaar geleden (mya). De typesoort, D. modularis, werd in februari 2010 beschreven.

Twee bijkomende soorten, D. linglongtaensis en D. robustodens, werden beschreven uit dezelfde fossiele bedden in respectievelijk december 2010 en juni 2011.

De exemplaren vertoonden seksueel dimorfisme: de mannetjes hadden kuiven op hun kop, en smallere heupen dan de vrouwtjes.

Mozaïek kenmerken

Dit geslacht, en zijn naaste verwanten, vertonen een combinatie van "primitieve" (basale) en "geavanceerde" (afgeleide) pterosauriër-kenmerken. Dit is kenmerkend voor overgangsfossielen ("missing links"), en wordt modulaire evolutie of mozaïsche evolutie genoemd.

Darwinopterus had lange staarten en andere kenmerken van rhamphorhynchoïden, zij hadden ook duidelijke pterodactyloïde kenmerken, zoals lange nekwervels en een enkele schedelopening voor de ogen.

Eieren

Het specimen dat samen met een ei werd bewaard, gaf informatie over de voortplantingsstrategieën van Darwinopterus en pterosaurussen in het algemeen.

Net als de eieren van latere pterosauriërs en moderne reptielen, hadden de eieren van Darwinopterus een perkamentachtige, zachte schaal. Bij moderne vogels is de eierschaal verhard met calciumcarbonaat, waardoor het embryo volledig wordt afgeschermd van de buitenwereld. Eieren met een zachte schaal zijn doorlaatbaar voor water, waardoor tijdens de ontwikkeling aanzienlijke hoeveelheden in het ei kunnen worden opgenomen. Eieren van dit type zijn kwetsbaarder voor de elementen en worden gewoonlijk in de grond begraven.

David Unwin, een co-auteur van het artikel, suggereerde dat Darwinopterus waarschijnlijk vele kleine eieren tegelijk legde en ze begroef. De jongen konden vliegen toen ze uitkwamen, en hadden weinig tot geen ouderlijke zorg nodig.

Deze resultaten impliceren dat de voortplanting bij pterosauriërs meer leek op die bij moderne reptielen en aanzienlijk verschilde van de voortplanting bij vogels.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Darwinopterus?


A: Darwinopterus is een geslacht van pterosaurussen dat in China werd ontdekt en genoemd werd naar Charles Darwin.

V: Wat is uniek aan Darwinopterus?


A: Darwinopterus is de eerste bekende pterosaurus die kenmerken vertoont van zowel langstaartige (rhamphorhynchoïde) als kortstaartige (pterodactyloïde) pterosauriërs, waardoor het een overgangsfossiel is tussen de twee groepen.

V: Hoeveel fossiele exemplaren van Darwinopterus zijn er gevonden?


A: Er zijn tussen de 30 en 40 fossiele exemplaren van Darwinopterus gevonden.

V: Uit welke formatie zijn de Darwinopterus-fossielen verzameld?


A: Alle fossiele exemplaren van Darwinopterus zijn verzameld in de Tiaojishan Formatie, die dateert uit het Midden-Jura, 160 miljoen jaar geleden (mya).

V: Wanneer is de typesoort van Darwinopterus beschreven?


A: De typesoort van Darwinopterus, D. modularis, werd beschreven in februari 2010.

V: Zijn er nog andere soorten Darwinopterus beschreven?


A: Ja, in december 2010 en juni 2011 zijn nog twee andere soorten Darwinopterus beschreven uit dezelfde fossiele bedden. Deze soorten zijn D. linglongtaensis en D. robustodens.

V: Wat bleek uit het seksueel dimorfisme van Darwinopterus-specimens?


A: Uit het seksueel dimorfisme van Darwinopterus-specimens bleek dat de mannetjes kuiven op hun kop en smallere heupen hadden dan de vrouwtjes.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3