Ecozone | de grootste biogeografische indeling van het aardoppervlak

Een ecozone of biogeografisch rijk is de grootste biogeografische indeling van het aardoppervlak.

Deze indelingen zijn gebaseerd op de historische en evolutionaire verspreiding van planten en dieren. Ecozones vertegenwoordigen grote delen van het aardoppervlak waar planten en dieren zich gedurende lange tijd in relatieve isolatie hebben ontwikkeld, en die van elkaar zijn gescheiden door geologische kenmerken, zoals oceanen, brede woestijnen of hoge bergketens, die barrières vormden voor de migratie van planten en dieren. Ecozones komen overeen met de floristische koninkrijken van de plantkunde of de zoögeografische regio's van de zoölogie.

Ecozones worden gekenmerkt door de evolutionaire geschiedenis van de planten en dieren die erin voorkomen. Als zodanig verschillen ze van biomen, ook bekend als belangrijke habitattypes, die een indeling van het aardoppervlak vormen op basis van de levensvorm, of de aanpassing van planten en dieren aan klimaat-, bodem- en andere omstandigheden. Biomen worden gekenmerkt door een vergelijkbare climaxvegetatie, ongeacht de evolutionaire afstamming van de specifieke planten en dieren. Elke ecozone kan een aantal verschillende biomen omvatten. Een tropisch bos in Midden-Amerika bijvoorbeeld kan qua vegetatietype lijken op een bos in Nieuw-Guinea, maar deze bossen worden bewoond door planten en dieren met een heel andere evolutionaire geschiedenis.

De verspreidingspatronen van planten en dieren in de ecozones van de wereld zijn gevormd door het proces van platentektoniek, dat de landmassa's van de wereld in de loop van de geologische geschiedenis opnieuw heeft verdeeld.

De term ecozone, zoals hier gebruikt, is een vrij recente ontwikkeling, en andere termen, waaronder koninkrijk, rijk en regio, worden door andere autoriteiten gebruikt met dezelfde betekenis. J. Schultz gebruikt de term "ecozone" voor zijn classificatiesysteem van biomen.
 

Biogeografische gebieden

In 1975 stelde Miklos Udvardy een systeem van 203 biogeografische provincies voor, die werden gegroepeerd in acht biogeografische rijken (Afrotropisch, Antarctisch, Australisch, Indomalaya, Nearctic, Neotropisch, Oceanisch en Palaearctisch). Het doel van Udvardy was het creëren van een geïntegreerd ecologisch land classificatiesysteem dat gebruikt kon worden voor beschermingsdoeleinden.


 

WWF Ecozones

De ecozones van het WWF zijn grotendeels gebaseerd op de biogeografische rijken van Pielou (1979) en Udvardy (1975). Een team biologen van het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft een systeem van acht biogeografische rijken (ecozones) ontwikkeld als onderdeel van hun afbakening van de meer dan 800 terrestrische ecoregio's in de wereld.

  • Nearctic 22,9 miljoen km² (inclusief het grootste deel van Noord-Amerika)
  • Palearctisch 54,1 miljoen km² (met inbegrip van het grootste deel van Eurazië en Noord-Afrika)
  • Afrotropisch 22,1 miljoen km² (inclusief Afrika bezuiden de Sahara)
  • Indomalaya 7,5 miljoen km² (inclusief het Zuid-Aziatische subcontinent en Zuidoost-Azië)
  • Australazië 7,7 miljoen km² (inclusief Australië, Nieuw-Guinea en naburige eilanden). De noordelijke grens van deze zone staat bekend als de Wallace-lijn.
  • Neotroop 19,0 miljoen km² (inclusief Zuid-Amerika en het Caribisch gebied)
  • Oceanië 1,0 miljoen km² (inclusief Polynesië, Fiji en Micronesië)
  • Antarctica 0,3 miljoen km² (inclusief Antarctica).

Het WWF-systeem komt in grote lijnen overeen met het systeem van Udvardy, met als belangrijkste verschil de afbakening van de Australasische ecozone ten opzichte van de Antarctische, Oceanische en Indomalayaanse ecozones. In het WWF-systeem omvat de ecozone Australazië Australië, Tasmanië, de eilanden van Wallacea, Nieuw-Guinea, de Oost-Melanesische eilanden, Nieuw-Caledonië en Nieuw-Zeeland. Udvardy's Australische rijk omvat alleen Australië en Tasmanië; hij plaatst Wallacea in het Indomalayaanse rijk, Nieuw-Guinea, Nieuw-Caledonië en Oost-Melanesië in het Oceanische rijk, en Nieuw-Zeeland in het Antarctische rijk. Kaart van zes van de acht ecozones in de wereld   Nearctic   Palearctisch   Afrotropisch   Indomalaya   Australazië   Neotroop   Oceanië en Antarctische ecozones niet weergegeven.  Zoom
Kaart van zes van de acht ecozones in de wereld   Nearctic   Palearctisch   Afrotropisch   Indomalaya   Australazië   Neotroop   Oceanië en Antarctische ecozones niet weergegeven.  

Vragen en antwoorden

V: Wat is een ecozone?
A: Een ecozone, ook wel biogeografisch rijk genoemd, is de grootste schaalverdeling van het aardoppervlak op basis van de historische en evolutionaire verspreiding van planten en dieren.

V: Waarin verschillen ecozones van biomen?
A: Ecozones verschillen van biomen, die indelingen van het aardoppervlak zijn op basis van levensvorm of aanpassing aan klimatologische, bodem- en andere omstandigheden. Biomen worden gekenmerkt door een vergelijkbare climaxvegetatie, ongeacht de evolutionaire afstamming van specifieke planten en dieren.

V: Welke factoren beïnvloeden ecozonepatronen?
A: De verspreidingspatronen van planten en dieren in de ecozones van de wereld zijn gevormd door de platentektoniek, die landmassa's in de loop van de geologische geschiedenis opnieuw heeft verdeeld.

V: Hoe gebruikt J. Schultz de term "ecozone"?
A: J. Schultz gebruikt de term "ecozone" om te verwijzen naar zijn classificatiesysteem van biomen.

V: Welke barrières kunnen de ene ecozone van de andere scheiden?
A: Ecozones kunnen van elkaar worden gescheiden door geologische kenmerken zoals oceanen, brede woestijnen of hoge bergketens die barrières vormden voor de migratie van planten en dieren.

V: Zijn alle planten en dieren binnen een ecozone evolutionair aan elkaar verwant?
A: Nee, hoewel elke ecozone een aantal verschillende biomen met vergelijkbare vegetatietypes kan omvatten, kunnen er planten en dieren met een zeer verschillende evolutionaire geschiedenis wonen.

V: Worden er nog andere termen gebruikt voor biogeografische gebieden?
A: Ja, andere termen zoals koninkrijk, rijk en regio worden door andere autoriteiten gebruikt met dezelfde betekenis als een ecozone of biogeografisch rijk.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3