Ganymedes (maan)

Ganymedes[p] is de grootste van meer dan 66 manen van de planeet Jupiter. Het is ook de grootste maan in het Zonnestelsel. Ganymedes is groter in diameter dan de planeet Mercurius, maar heeft slechts ongeveer de helft van zijn massa. Ganymedes is veel minder dicht. Ganymedes maakt deel uit van een groep die de Galileïsche satellieten wordt genoemd. Hiertoe behoren ook Io, Europa en Callisto.

Galileo Galilei ontdekte deze maan in 1610. Simon Marius stelde kort daarna de naam "Ganymedes" voor. In de Griekse mythologie was Ganymedes de kelkdrager van Zeus. Deze naam en de namen van de andere Galileïsche satellieten waren lange tijd niet geliefd en werden pas in het midden van de 20e eeuw algemeen gebruikt. In plaats daarvan wordt hij gewoon aangeduid met zijn Romeinse cijferaanduiding (een systeem dat door Galileo werd ingevoerd) als "Jupiter III" of als de "derde satelliet van Jupiter". Ganymedes is de enige Galileïsche maan van Jupiter die naar een mannelijke figuur is genoemd.

Structuur

Ganymedes bestaat uit ongeveer gelijke hoeveelheden silicaatgesteente en waterijs. Zijn lichaam heeft een ijzerrijke, vloeibare kern, en een interne oceaan die meer water kan bevatten dan alle oceanen op aarde samen. Zijn oppervlak heeft donkere gebieden, met inslagkraters die dateren van vier miljard jaar geleden. Dit beslaat ongeveer een derde van de satelliet. Lichtere gebieden, doorsneden door groeven en richels en slechts iets minder oud, bedekken de rest. De oorzaak van de verstoorde geologie van het lichte terrein is niet volledig bekend, maar was waarschijnlijk het resultaat van tektonische activiteit veroorzaakt door getijdenopwarming.

Vragen en antwoorden

V: Hoeveel manen heeft Jupiter?


A: Jupiter heeft meer dan 66 manen.

V: Welke maan is de grootste in het Zonnestelsel?


A: Ganymedes is de grootste maan in het Zonnestelsel.

V: Welke maan is groter in diameter dan de planeet Mercurius?


A: Ganymedes is groter in diameter dan de planeet Mercurius.

V: Wie heeft Ganymedes ontdekt?


A: Galileo Galilei ontdekte Ganymedes in 1610.

V: Wat is de oorsprong van de naam Ganymedes?


A: In de Griekse mythologie was Ganymedes de bekerdrager van Zeus.

V: Wat is de naam van de groep waartoe Ganymedes behoort?


A: Ganymedes maakt deel uit van een groep die de Galileïsche satellieten worden genoemd.

V: Wat is de algemene naam van Ganymedes?


A: Ganymedes wordt meestal aangeduid met het Romeinse cijfer (Jupiter III) of als de derde satelliet van Jupiter.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3