Tektoniek

Tectoniek is de studie van de structurele kenmerken van de aarde, in het bijzonder de plooiing en de breukvorming (het scheuren) van de aardkorst.

Tectoniek (van het Latijn, wat "bouwen" betekent) is een gebied binnen de geologie. Het omvat structuren in de lithosfeer van de aarde en de krachten en bewegingen die deze structuren hebben doen ontstaan.

Tectoniek houdt zich bezig met orogenieën (gebergtevorming) en belangrijke landkenmerken. Dit omvat ook de aardbevings- en vulkanische gebieden die bepaalde delen van de wereld treffen. Dit wordt verder besproken in de plaattektoniek.

Tectonische studies zijn ook belangrijk voor het begrijpen van erosiepatronen in de geomorfologie en als leidraad voor de economische geoloog die op zoek is naar aardolie en metaalertsen.

Wereldwijde epicentra van aardbevingen, 1963-1998Zoom
Wereldwijde epicentra van aardbevingen, 1963-1998

Wereldwijde plaattektoniekZoom
Wereldwijde plaattektoniek

Vragen en antwoorden

V: Wat is tektoniek?


A: Tectoniek is de studie van de structurele kenmerken van de aarde, in het bijzonder het plooien en breuken van de aardkorst.

V: Wat is de betekenis van de term "tektoniek"?


A: "Tectonics" komt uit het Latijn en betekent "bouwen".

V: Wat valt er onder tektoniek?


A: Tectoniek omvat structuren in de lithosfeer van de Aarde en de krachten en bewegingen die deze structuren hebben veroorzaakt.

V: Wat is het belangrijkste aandachtspunt van tektoniek?


A: Het zwaartepunt van tektoniek ligt bij orogenese (gebergtevorming) en grote landstructuren.

V: Wat zijn enkele specifieke voorbeelden van structuren die onder tektoniek vallen?


A: De aardbevingen en vulkanische gebieden die bepaalde delen van de wereld treffen, zijn voorbeelden van kenmerken die onder tektoniek vallen.

V: Wat is platentektoniek?


A: Plaattektoniek is een tak van de tektoniek die zich bezighoudt met de bewegingen en interacties van grote delen van de aardkorst, platen genaamd.

V: Waarom is tektonische studie belangrijk buiten de geologische toepassingen?


A: Tectonische studies zijn belangrijk voor het begrijpen van erosiepatronen in de geomorfologie en als leidraad voor de economisch geoloog die op zoek is naar aardolie en metaalertsen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3