Genetische drift

Genetische drift is een willekeurig effect op biologische populaties. Het effect ervan is het verwijderen van genetische variatie uit een populatie van levende organismen.

In natuurlijke populaties zijn er een aantal krachten werkzaam. Er zijn krachten die erfelijke variatie aan de bevolking toevoegen, zoals mutatie en recombinatie. Er zijn ook factoren die variatie uit de populatie verwijderen, en drift is daar één van.

In een soort, of een tussenliggende populatie, is er meestal veel genetische variatie. Deze genetische variatie is in de vorm van verschillende allelen op vele loci (genposities) op de chromosomen.

Veranderingen in de allelfrequentie worden vooral veroorzaakt door natuurlijke selectie, dat wil zeggen door differentiële overleving, en bijdrage aan de volgende generatie. Maar naarmate de populaties kleiner worden, is er voor elke generatie de neiging om homozygooter te worden, met minder variatie aan allelen. Dit is een effect dat vergelijkbaar is met inteelt: het leidt tot genetische uniformiteit.

Genetische drift is de naam die aan dit verlies aan variatie wordt gegeven. Het kan de evolutie op verrassend grote schaal beïnvloeden, maar alleen als de populaties vrij klein zijn. Wat 'klein' betekent zou afhangen van het organisme. 50 individuen is klein, 5000 niet, 500 misschien. Het basismechanisme van drift is dat genetische variatie door toeval wordt gereduceerd, waardoor de individuen meer op elkaar lijken en dus kwetsbaarder zijn.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3