Gebaar

Een gebaar is een vorm van non-verbale communicatie. In tegenstelling tot verbale communicatie, waarbij woorden worden gebruikt, maken gebaren gebruik van bewegingen van het lichaam.

Gebaren zijn opzettelijke handelingen met een doel, niet zomaar bewegingen. Ze worden in het menselijk brein door dezelfde centra behandeld die ook taal behandelen. In de neocortex worden Broca's en Wernicke's gebieden gebruikt voor spraak en gebarentaal.

Andere bewegingen van het lichaam hebben betekenis, maar zijn geen gebaren. Zij kunnen door acteurs opzettelijk worden gemaakt, maar gewoonlijk zijn het automatische, onbewuste signalen die uitdrukking geven aan verschillende gevoelens of gemoedstoestanden. Veel dieren communiceren uitvoerig met behulp van dergelijke gedragingen. De hond, al heel lang een metgezel van de mens, is goed in het lezen van zowel gebaren als gedragingen. Multi-touch computers zijn gemaakt om gebaren te lezen.

Gebaren hebben een culturele betekenis (betekenis). Hetzelfde gebaar kan in verschillende culturen en verschillende delen van de wereld verschillende dingen betekenen.

Gebruik van hand- en lichaamsgebaren om vluchtoperaties op een vliegdekschip te leidenZoom
Gebruik van hand- en lichaamsgebaren om vluchtoperaties op een vliegdekschip te leiden

Voorbeelden

  • High five - een groet of teken van geluk
  • Facepalm - toont frustratie
  • Teken van het kruis - religieus gebaar
  • V teken - overwinning of vrede teken

Anti-voorbeelden

Dit zijn geen gebaren, want het zijn geen vrijwillige, doelbewuste handelingen. Het zijn overgeërfde automatische reacties of reflexen.

  • Schreeuwen van grote pijn of angst.
  • Onze tanden laten zien in woede
  • Ineenkrimpen, het gezicht afwenden en in doodsangst wegrennen.
  • Veel gedragingen van baby's, zoals zuigen aan tepels.

De mens kan deze reacties tot op zekere hoogte wijzigen door training en oefening, maar zij worden in wezen veroorzaakt door hormonen en hersencentra die zeer oud zijn.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een gebaar?


A: Een gebaar is een vorm van non-verbale communicatie waarbij bewegingen van het lichaam worden gebruikt.

V: Hoe worden gebaren in de menselijke hersenen verwerkt?


A: Gebaren worden in de menselijke hersenen verwerkt door dezelfde centra die taal verwerken, zoals de gebieden van Broca en Wernicke, die gebruikt worden bij spraak en gebarentaal.

V: Zijn alle bewegingen van het lichaam gebaren?


A: Nee, alle lichaamsbewegingen hebben een betekenis, maar het zijn niet allemaal gebaren. Sommige kunnen automatische, onbewuste signalen zijn die verschillende gevoelens of gemoedstoestanden uitdrukken.

V: Communiceren dieren met behulp van gebaren?


A: Ja, veel dieren communiceren uitgebreid door middel van gedragingen die gebaren omvatten.

V: Kunnen multi-touch computers gebaren lezen?


A: Ja, multi-touch computers zijn gemaakt om gebaren te lezen.

V: Hebben gebaren een culturele betekenis?


A: Ja, gebaren hebben een culturele betekenis, wat betekent dat hetzelfde gebaar verschillende dingen kan betekenen in verschillende culturen en delen van de wereld.

V: Zijn gebaren opzettelijke handelingen?


A: Ja, gebaren zijn bewuste handelingen met een doel, niet zomaar bewegingen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3