Harmonieleer

Harmonie betekent het spelen van meerdere noten samen om "akkoorden" te maken. Het woord komt van het Griekse harmonia, wat betekent "om dingen samen te voegen". Een melodie op zich kan mooi klinken, maar het kan "geharmoniseerd" worden door een begeleiding van akkoorden toe te voegen. Het bestuderen van hoe dit te doen heet harmoniseren. Muziekstudenten leren welke akkoorden mooi achter elkaar klinken. Deze worden "akkoordenschema's" genoemd. Veel muziektheoretici hebben boeken over harmonie geschreven.

Muziek die gemaakt is van een melodie met een harmonie eronder wordt "homofoon" genoemd. In zekere zin is het het tegenovergestelde van polyfoon, wat betekent dat elke partij (elke stem) een melodie op zich is. Maar zelfs polyfonie moet een aangename harmonie zijn. De harmonie zoals we die in de Europese muziek kennen is in de barokke periode (17e eeuw) volledig tot ontwikkeling gekomen.

Men kan een akkoord met drie tonen spelen met behulp van de 1e, 3e en 5e toon van de toonladder van welke toonaard de muziek ook is. Dit geeft een akkoord dat klinkt als het "thuisakkoord". Dit betekent dat er minstens drie tonen nodig zijn voor de harmonie. In de meeste homofone muziek zijn er vier: bijvoorbeeld een koor zal zich normaal gesproken verdelen in sopraan, alt, tenor en bas, of een strijkkwartet zal zich verdelen in viool 1, viool 2, altviool en cello.

Harmonie die alleen de tonen van de toonaard gebruikt (bijv. alleen witte noten voor C-groot) wordt "tonale harmonie" genoemd.

Harmonie die veel extra scherpte en flats toevoegt wordt "chromatische harmonie" genoemd.

Als muziek helemaal niet in een toonsoort staat, zoals in sommige muziek van Arnold Schönberg, dan is het "atonaal". Harmonie kan atonaal zijn.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de betekenis van het woord "harmonie"?


A: Harmonie betekent het samenspelen van verschillende noten tot "akkoorden". Het woord komt van het Griekse harmonia dat "samenvoegen" betekent.

V: Wat is harmonisatie?


A: Harmoniseren is bestuderen hoe je een begeleiding van akkoorden aan een melodie toevoegt om harmonie te creëren.

V: Welk soort muziek gebruikt een melodie met daaronder harmonie?


A: Muziek die bestaat uit een melodie met harmonie eronder wordt "homofoon" genoemd.

V: Hoeveel noten zijn er nodig voor harmonie?


A: Er zijn minstens drie noten nodig voor harmonie, maar in de meeste homofone muziek zijn het er vier.

V: Welk type harmonie gebruikt alleen de noten van de toonsoort?


A: Harmonie die enkel de noten van de toonaard gebruikt (bv. enkel witte noten voor C groot) wordt "tonale harmonie" genoemd.

V: Welk type harmonie voegt veel extra kruizen en mollen toe?


A: Harmonie die veel extra kruizen en mollen toevoegt, wordt "chromatische harmonie" genoemd.

V: Kan muziek atonaal zijn en toch harmonische elementen bevatten?


A: Ja, als muziek helemaal niet in een toonsoort staat, zoals in sommige muziek van Arnold Schönberg, kan het als "atonaal" worden beschouwd en toch harmonische elementen bevatten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3