Akkoord (muziek)

Een akkoord in de muziek is wanneer twee of meer noten samen worden gespeeld (sommige tekstboeken zeggen dat het drie of meer noten zijn).

Een akkoord dat is opgebouwd uit de 1e, 3e en 5e noot van een toonladder wordt een "tonische drieklank" genoemd. Als het is opgebouwd uit een majeur toonladder, is het een majeur akkoord. Als het is opgebouwd uit een mineurtoonladder is het een mineurakkoord. Elke combinatie van gelijktijdig gespeelde noten wordt echter beschouwd als een akkoord.

Wanneer slechts twee noten samen worden gespeeld, wordt dit vaker "dubbel register" genoemd (verwijzend naar de verschillende banken van pijpen op een pijporgel, bestuurd door kleppen die "registers" worden genoemd).

Akkoorden kunnen worden gespeeld op instrumenten als piano, keyboard, orgel, harp, gitaar, harmonica, ukelele en xylofoon. Akkoorden met twee tonen kunnen op snaarinstrumenten worden gespeeld door op twee snaren tegelijk te strijken. Door op twee snaren te strijken en dan snel op de andere twee snaren kan een violist klinken alsof hij een vierstemmig akkoord speelt. Sommige spelers van blaasinstrumenten kunnen akkoorden maken door twee of meer harmonischen samen te spelen.


  C-groot akkoord op een piano  Zoom
C-groot akkoord op een piano  

Vragen en antwoorden

V: Wat is een akkoord in de muziek?
A: Een akkoord in de muziek is wanneer twee of meer noten samen worden gespeeld.

V: Wat is een tonische drieklank?
A: Een tonische drieklank is een akkoord dat is opgebouwd uit de 1e, 3e en 5e noot van een toonladder.

V: Hoe kunnen akkoorden op instrumenten worden gespeeld?
A: Akkoorden kunnen worden gespeeld op instrumenten zoals piano, keyboard, orgel, harp, gitaar, harmonica, ukelele en xylofoon. Akkoorden met twee tonen kunnen ook op snaarinstrumenten worden gespeeld door twee snaren samen te strijken en sommige blazers kunnen akkoorden maken door twee of meer harmonischen samen te spelen.

V: Is het mogelijk akkoorden te spelen met slechts twee noten?
A: Ja, wanneer slechts twee noten samen worden gespeeld, wordt dit vaker "dubbel register" genoemd, verwijzend naar de verschillende banken van pijpen op een pijporgel die worden bediend door kleppen die "registers" worden genoemd.

V: Worden majeur- en mineurakkoorden gemaakt van respectievelijk majeur- en mineurtoonladders?
A: Ja, als het akkoord gemaakt is van een majeur toonladder is het een majeur akkoord en als het gemaakt is van een mineur toonladder is het een mineur akkoord.

V: Telt elke combinatie van noten als een akkoord?
A: Ja, elke combinatie van gelijktijdig gespeelde noten wordt beschouwd als een akkoord.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3