Haatzaaien

Haatzaaien is communiceren op een manier die bedoeld is om iemand te beledigen en te kwetsen. Meestal is het gebaseerd op een factor zoals iemands ras, geslacht, etnische groep, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, handicap of godsdienst. Sommige plaatsen hebben wetten die het illegaal maken om haat te zaaien. Landen als Canada, Frankrijk en Duitsland hebben strengere wetten tegen haatzaaien dan de Verenigde Staten, waar haatzaaien meestal legaal is omdat in de grondwet staat dat mensen vrijheid van meningsuiting hebben. Maar haatdragende taal zet aan tot discriminatie en is soms de oorzaak van pesterijen of haatmisdrijven en artikel 7 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevestigt dat iedereen beschermd is tegen dergelijke aansporingen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3