IJstijdvak

Een ijstijd is een periode waarin de temperatuur van het aardse klimaat gedurende lange tijd zeer laag is. Dit leidt tot een uitbreiding van de continentale ijskappen, de poolijskappen en de berggletsjers.

IJstijd is een term die in de paleoklimatologie wordt gebruikt voor de periode van uitgestrekte ijskappen in het recente Pleistoceen. We weten nu dat er in het verleden een aantal ijstijden zijn geweest, waarvan de grootste en langste plaatsvonden in het Proterozoïcum, voordat de meercellige eukaryoten zich ontwikkelden.

Tijdens ijstijden daalt het zeeniveau doordat water wordt vastgehouden in de grote ijskappen aan de polen. Hoeveel het daalt, hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van een koude periode.

Variaties in temperatuur, CO2 en stof van de Vostok, Antarctica ijskern over de laatste 400.000 jaarZoom
Variaties in temperatuur, CO2 en stof van de Vostok, Antarctica ijskern over de laatste 400.000 jaar

ijstijd Noordelijk halfrondZoom
ijstijd Noordelijk halfrond

Stages

Binnen een ijstijd zijn er stadia. De langere koude fasen worden glacialen of ijstijden genoemd. De kortere warme perioden worden interglacialen genoemd. Het laatste ijstijdperk eindigde ongeveer 11.000 jaar geleden, toen het huidige interglaciaal begon. De ijskappen van Groenland en Antarctica bestaan nog steeds. De laatste twee miljoen jaar was de Pleistocene ijstijd. Tijdens glacialen bedekken grote en dikke ijskappen een groot deel van het Noord-Amerikaanse en Euraziatische continent.

Veel ijstijden die zich in de laatste paar miljoen jaar hebben voorgedaan, zijn aanvankelijk met een frequentie van 40.000 jaar, maar meer recentelijk hebben zich ijstijden voorgedaan met een frequentie van 100.000 jaar.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3