Paleoklimatologie

Paleoklimatologie (of paleoklimatologie) is de studie van klimaatveranderingen in de loop van de hele geschiedenis van de aarde. De moderne belangstelling voor klimaatverandering heeft geleid tot een grote toename van het onderzoek naar de klimaten van het verleden.

De klimaten uit het verleden kunnen alleen bij benadering worden bestudeerd. Gegevens worden verkregen uit gesteenten, sedimenten, ijs- en boomringen, koralen, schelpen en microfossielen. Deze gegevens worden gebruikt om na te gaan hoe het klimaat en de atmosfeer van de aarde er in het verleden uitzagen.

Studies van veranderingen in het leven en de ecosystemen van het verleden kunnen een licht werpen op het heden. Een voorbeeld is het effect van het klimaat op massa-extincties en het herstel van het leven na die extincties.

Samengeperste paleotemperatuurgrafiekenZoom
Samengeperste paleotemperatuurgrafieken

Opmerkelijke klimaatgebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde

De kennis over precieze klimaatgebeurtenissen neemt af naarmate men verder teruggaat in de tijd. Enkele opmerkelijke klimaatgebeurtenissen:

 • Zwakke jonge zon
 • Huronische ijstijd (~2400 mya Aarde volledig bedekt met ijs, waarschijnlijk als gevolg van de grote zuurstofopname)
 • Later Neoproterozoïcum Sneeuwbalaarde (~600 mya, voorloper van de Cambrische Explosie)
 • Instorting van het regenwoud in het Carboon (~300 mya)
 • Perm-Triasuitstervingsgebeurtenis (251,4 mya)
 • Oceanische Anoxische Gebeurtenissen (~120 mya, 93 mya, en andere)
 • Uitstervingsgebeurtenis Krijt-Paleogeen (66 mya)
 • Paleoceen-Eoceen thermisch maximum (Paleoceen-Eoceen, 55mya)
 • Younger Dryas/De Grote Vorst (~11 kya)
 • Holoceen klimatologisch optimum (~7-3 kya)
 • Klimaatveranderingen van 535-536 AD
 • Middeleeuwse warme periode (900-1300)
 • Kleine ijstijd (1300-1800)

Vragen en antwoorden

V: Wat is paleoklimatologie?


A: Paleoklimatologie is de studie van klimaatveranderingen gedurende de hele geschiedenis van de aarde.

V: Waardoor is de interesse in paleoklimatologie sterk toegenomen?


A: Door de moderne belangstelling voor klimaatverandering is de belangstelling voor paleoklimatologie enorm toegenomen.

V: Hoe kunnen de klimaten uit het verleden bestudeerd worden?


A: Het klimaat in het verleden kan alleen bij benadering bestudeerd worden, door middel van gegevens uit gesteenten, sedimenten, ijs- en boomringen, koralen, schelpen en microfossielen.

V: Wat zijn enkele van de gegevens die in de paleoklimatologie gebruikt worden om de toestand van het klimaat en de atmosfeer van de aarde in het verleden vast te stellen?


A: Sommige gegevens die in de paleoklimatologie gebruikt worden, zijn rotsen, sedimenten, ijs, jaarringen, koralen, schelpen en microfossielen.

V: Hoe kunnen studies naar veranderingen in het leven en ecosystemen in het verleden een licht werpen op het heden?


A: Studies van veranderingen in het leven en ecosystemen in het verleden kunnen waardevolle inzichten in het heden verschaffen, zoals het effect van het klimaat op massa-uitstervingen en het herstel van het leven na die uitstervingen.

V: Kan paleoklimatologie gebruikt worden om klimaatverandering te bestuderen?


A: Ja, paleoklimatologie kan gebruikt worden om klimaatverandering te bestuderen door te kijken naar veranderingen in het klimaat en de atmosfeer van de aarde in het verleden.

V: Wat zijn enkele van de gegevensbronnen die gebruikt worden in paleoklimatologie?


A: Enkele gegevensbronnen die in de paleoklimatologie gebruikt worden, zijn rotsen, sedimenten, ijs, jaarringen, koralen, schelpen en microfossielen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3