Incest

Incest is geslachtsgemeenschap tussen mensen die nauw verwant zijn. Meestal betekent dit leden van dezelfde familie. In veel samenlevingen is het bij wet en godsdienst verboden. Met welke verwanten het verboden is seks te hebben, hangt af van de wet, de godsdienst en de cultuur. Als zwangerschap een risico is, kunnen er gezondheidsredenen zijn. Kinderen die het gevolg zijn van incest tussen bloedverwanten hebben een grotere kans op geboorteafwijkingen.

Loth en zijn dochters, door Jan Massys, 16de eeuwZoom
Loth en zijn dochters, door Jan Massys, 16de eeuw

Terminologie en toepassingsgebied

De precieze definitie van een incestrelatie varieert. In sommige samenlevingen gaat het om directe relaties, zoals ouders en hun kinderen; of broers en zusters van dezelfde ouders. Soms omvat het ook uitgebreide familie, zoals tantes, neven, nichten en ooms. Zo is geslachtsverkeer tussen neven en nichten in het overgrote deel van de wereld wettelijk toegestaan, maar in veel landen niet gewenst. In sommige Amerikaanse staten, zoals Texas, omvat de juridische definitie van incest volle neven en nichten, maar geen achterneven en nichten. Iemand die zich bezighoudt met incest wordt een incestofiel of incestualist genoemd.

Andere samenlevingen hanteren een veel ruimere definitie, die alle "bloedverwanten" omvat, of allen die in hetzelfde huishouden wonen, of tot dezelfde clan behoren. Sommige godsdiensten zeggen dat seks tussen mensen die door het huwelijk verwant zijn, incest is. Het Oude Testament verbiedt bijvoorbeeld seks tussen schoonbroers en -zussen. In Zuid-Afrika is seks tussen een schoonouder en schoonkind illegaal.

Types

De meest voorkomende vorm van incest in de westerse wereld is vader-dochter incest. Incest tussen volwassenen en kinderen is een vorm van seksueel misbruik van kinderen. Deze vorm blijkt een van de ergste vormen van jeugdtrauma's te veroorzaken, een trauma dat vaak ernstige en langdurige psychologische schade veroorzaakt, vooral in het geval van incest door de ouders. Stiefouders misbruiken stiefkinderen vaker dan biologische ouders hun kinderen misbruiken, omdat mensen doorgaans meer om hun eigen kinderen geven dan om hun stiefkinderen - het Assepoester-effect. Er wordt gesuggereerd dat het Westermarck-effect verhindert dat iemand zich aangetrokken voelt tot iemand met wie hij in zijn kindertijd in hetzelfde huis woonde, vandaar dat de meeste mensen zich nooit seksueel aangetrokken voelen tot hun broers of zussen of hun ouders.

De term wordt vaak gebruikt voor minder ernstige seksuele relaties tussen verwante personen. Het is moeilijk te zeggen hoe vaak incest voorkomt, maar onderzoekers schatten dat tussen 10% en 15% van de mensen ten minste één "incestervaring" heeft (dit betekent een soort seksuele relatie die minder is dan daadwerkelijke incest). In minder dan 2% van deze gevallen gaat het om geslachtsgemeenschap of een poging tot geslachtsgemeenschap. Onder vrouwen heeft onderzoek door Russell (1986) en Wyatt (1985) schattingen opgeleverd die oplopen tot twintig procent (voor dergelijke "incestervaring"). In een onderzoek onder vrouwen in San Francisco, van degenen die waren opgegroeid met een stiefvader, zei 17% (1 op de 6) dat hij haar seksueel misbruikte. In hetzelfde onderzoek zei 2,5% (1 op de 40) van de vrouwen dat zij seksueel waren misbruikt door hun vader. Cousincest verwijst naar incest met een neef of nicht. Siblingcest verwijst naar incest met een broer of zus.

Incest tussen instemmende volwassenen is zeer zeldzaam, of wordt zelden gemeld. Gewillige incest tussen volwassenen is in de meeste landen een misdrijf. Het wordt door sommigen gezien als een slachtofferloze misdaad. Een reden waarom het verboden is, is omdat ernstig gehandicapte kinderen vaak geboren worden uit ouders die bloedverwant zijn. Andere redenen waarom het illegaal is, zijn religie en om te proberen seksueel misbruik te voorkomen.

Samenvatting

De meeste samenlevingen kennen een of andere vorm van incestvermijding. Het incesttaboe is en blijft een van de meest voorkomende van alle culturele taboes, zowel in de huidige naties als in vele samenlevingen in het verleden, met wettelijke sancties in sommige rechtsgebieden. De meeste moderne samenlevingen kennen wettelijke of sociale beperkingen voor nauwe consanguine huwelijken. In sommige samenlevingen, zoals die van het oude Egypte, waren broer-zus-, vader-dochter-, en moeder-zoon-betrekkingen onder de adel echter gebruikelijk. Bovendien hebben de Balinezen en sommige Inuit-stammen totaal verschillende opvattingen over wat illegale en immorele incest is.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3