Man (geslacht)

Een man is een mannelijk volwassen mens. Hij is het tegenovergestelde van een vrouw. Mensen gebruiken het woord "man" (één man, twee of meer mannen) om over het geslacht te praten. Manschap is de periode in het leven van een man nadat hij van een jongen is veranderd. Een jongen is een mannelijk kind; een vrouwelijk kind wordt een meisje genoemd. Nadat jongens volwassen zijn geworden, kunnen ze een man worden genoemd.

Net als de meeste andere mannelijke zoogdieren erft een man een X-chromosoom van zijn moeder en een Y-chromosoom van zijn vader. De mannenrechtenbeweging is een groep die probeert te vechten voor de rechten van mannen en zich verzet tegen misstand.

Iemand die van geslacht verandert in een man zou ook een man worden genoemd.

Biologie en geslacht

Er zijn wat seksuele verschillen tussen een man en een vrouw. Mannen hebben geslachtsorganen die we "uitwendig" noemen (niet in het lichaam). Maar veel delen van het mannelijke voortplantingssysteem zijn ook inwendig. De studie van mannelijke voortplantings- en geslachtsorganen is "andrologie".

Mannen hebben normaal gesproken dezelfde ziekten als vrouwen, maar er zijn enkele seksuele ziekten die mannen alleen, of vaker, hebben.

Er zijn meer verschillen tussen mannen en vrouwen, niet alleen seksuele verschillen.

 • Sommige mensen zeggen dat mannen als groep agressiever zijn dan vrouwen; ze willen meer vechten. Maar het meeste onderzoek heeft uitgewezen dat mannen en vrouwen even agressief zijn.
 • In de moderne westerse samenleving dragen maar weinig mannen make-up of kleding van het soort dat vrouwen traditioneel dragen.

Enkele voorbeelden van secundaire geslachtskenmerken bij mannelijke mensen:

 • meer schaamhaar
 • meer gezichtshaar
 • meer lichaamshaar
 • grotere handen en voeten dan vrouwen
 • bredere schouders en borst
 • grotere schedel- en botstructuur
 • groter brein
 • grotere spiermassa
 • een meer zichtbare adamsappel en een diepere stem...
 • een langer scheenbeen

Biologie is niet het enige dat mensen het gevoel geeft dat ze man zijn, of dat andere mensen man zijn. Misschien is één op de 100.000 mannen geboren zonder een mannelijk lichaam. We noemen deze transgenders of transseksuele mannen. Sommige mannen kunnen een hormoon- of chromosoomverschil hebben (bijvoorbeeld "androgeen-ongevoeligheidssyndroom"). Sommige mannen hebben andere interseksuele aandoeningen. Sommige van die interseksuele mensen waarvan men zei dat ze vrouwelijk waren (meisjes) toen ze geboren werden, willen dit later in hun leven veranderen.

Menselijke mannelijke reproductieve anatomie en omgeving.Zoom
Menselijke mannelijke reproductieve anatomie en omgeving.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een man?


A: Een man is een volwassen mannelijk menselijk wezen.

V: Hoe is het begrip "man" gerelateerd aan geslacht?


A: Het woord "man" wordt gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar het mannelijk geslacht.

V: Wat is mannelijkheid?


A: Mannelijkheid is de fase in het leven van een man nadat hij van jongen is veranderd.

V: Wat onderscheidt een jongen van een meisje?


A: Een jongen is een mannelijk kind en een meisje is een vrouwelijk kind.

V: Wat zijn de genetische factoren die bijdragen tot mannelijke kenmerken?


A: Een man erft een X-chromosoom van zijn moeder en een Y-chromosoom van zijn vader.

V: Wat is de beweging voor mannenrechten?


A: De beweging voor mannenrechten is een groep die opkomt voor de rechten van mannen en zich verzet tegen vrouwenhaat.

V: Wat is de term die gebruikt wordt voor iemand die van geslacht verandert?


A: Een persoon die van geslacht verandert naar mannelijk wordt ook wel man genoemd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3