Oerbos

Een oerbos (ook oerbos, oerbos, oerbos, laat-seraalbos, of in Groot-Brittannië, ancient woodland genoemd) is een bos dat zonder veel verstoring een hoge leeftijd heeft bereikt.

Het heeft unieke ecologische kenmerken, en kan worden geclassificeerd als een climaxgemeenschap. Tot de kenmerken van oerbossen behoren diverse boomstructuren. Deze bieden habitats voor wilde dieren die de biodiversiteit van het beboste ecosysteem vergroten.

Gewoonlijk hebben oerbossen een meerlagig, open bladerdak. Het verweven bladerdak verhindert vaak dat het zonlicht de lagere bomen of de bosbodem bereikt. De oude bossen hebben ook gevarieerde boomhoogten en -diameters, met grote omgevallen stammen (of boomstammen) over de bosbodem. In Europa is minder dan 7% van de bossen oerbos, wat vooral te wijten is aan de industriële houtkap in de 20e eeuw. In de Verenigde Staten is naar schatting nog maar 10% van de oerbossen over. In Azië gaan oerbossen soms verloren bij regionale conflicten.

Beukenbos in het Nationaal Park Biogradska Gora, MontenegroZoom
Beukenbos in het Nationaal Park Biogradska Gora, Montenegro


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3