Vaticaanstad | onafhankelijke soevereine staat en het kleinste land ter wereld

Vaticaanstad (/ˈvætkən ˈsɪti/ (audio speaker icon luister); officieel staat Vaticaanstad, Italiaans: Stato della Città del Vaticano) is een onafhankelijke soevereine staat en met 0,49 km² het kleinste land ter wereld. Het grondgebied is volledig omringd door Italië en het is slechts een van de drie landen ter wereld die een enclave vormen van een ander land (de andere zijn San Marino, ook in Italië, en Lesotho in zuidelijk Afrika). Het is ook het enige land ter wereld dat een enclave van een stad is, aangezien al het land eromheen deel uitmaakt van Rome, de hoofdstad van Italië. Vaticaanstad is een stadstaat, omdat het hele grondgebied stedelijk en bebouwd is.

Vaticaanstad is de zetel van de rooms-katholieke kerk en haar regering, de Heilige Stoel. Het staatshoofd is de paus, die religieus gezien de bisschop van Rome en het hoofd van de rooms-katholieke kerk is. De huidige paus, paus Franciscus, voormalig kardinaal Jorge Mario Bergoglio, werd gekozen op 13 maart 2013.

Opgericht op 11 februari 1929 met de Overeenkomst van Lateranen (Patti Lateranensi), ondertekend door Benito Mussolini en paus Pius XI, is Vaticaanstad ook belangrijk om zijn cultuur en kunst. De meesterwerken van het Vaticaan zijn zeer bekend in de wereld: Het Sint-Pietersplein, de Sint-Pietersbasiliek, de Sixtijnse Kapel, de Vaticaanse Musea en het Apostolisch Paleis, waar de paus woont. Er zijn ook honderden andere beelden en afbeeldingen.


 

Geschiedenis

De paus regeerde vroeger over de pauselijke staten, waartoe het grootste deel van Italië behoorde. De katholieke pausen hadden over het algemeen geprobeerd te voorkomen dat Italië één land zou worden, omdat zij vreesden de controle over ten minste één van de Pauselijke Staten te verliezen. In 1861 werd Italië verenigd onder de koning van Savoye, maar Rome en Latium bleven onoverwonnen. Op 20 september 1870 vielen Italiaanse troepen binnen. Rome werd de hoofdstad van het nieuwe koninkrijk.

De paus beweerde dat hij een gevangene was van de Italiaanse staat en excommuniceerde alle mensen die hielpen de pauselijke staat binnen te vallen. Hierdoor konden katholieken niet meer deelnemen aan het openbare leven onder katholiek bestuur.

In 1929 besloot Benito Mussolini een overeenkomst te sluiten met de Heilige Stoel, het zogenaamde Verdrag van Lateranen, waardoor Vaticaanstad ontstond. Een ander verdrag gaf het Vaticaan elk jaar geld om de verloren gebieden te compenseren.


 

Politiek en overheid

De regeringsstructuur is een theocratie met de pontificale leider als hoogste autoriteit. De paus wordt gekozen door het college van kardinalen dat de rooms-katholieke kerk en de stadstaat zelf kan leiden. De paus heeft ook de titel "bisschop van Rome".


 

Mensen

Bevolking

Vaticaanstad heeft 453 inwoners, waarvan 246 burgers. Tot de burgers van het Vaticaan behoren de paus, alle kardinalen, alle ambassadeurs (die nunti's worden genoemd) en andere diplomaten, alle Zwitserse gardes en andere belangrijke personen. Ook zijn er 372 Vaticaanse burgers die in andere landen wonen, waaronder kardinalen en nuntiussen. Het Vaticaanse burgerschap kan niet worden overgedragen op kinderen en echtgenoten; en, behalve voor de paus en kardinalen, gaat het Vaticaanse burgerschap verloren wanneer de ambtstermijn afloopt, voor de Zwitserse Garde, nunti's en diplomaten, en andere mensen die voor het Vaticaan werken.

Taal

Het Vaticaan heeft geen wet die een officiële taal verklaart. Italiaans is de voertaal. De officiële taal van de Heilige Stoel is Latijn.


 

Religie

De officiële godsdienst van het Vaticaan is het rooms-katholieke christendom, en omdat de staat wordt geregeerd door een paus, is het een theocratie.


 

Galerie

·         St. Peter's square seen from the basilica.

Het Sint-Pietersplein gezien vanaf de basiliek.

·         The basilica, in early morning

De basiliek, in de vroege ochtend

 

Vragen en antwoorden

V: Wat is het kleinste land ter wereld?
A: Vaticaanstad is met 0,49 km² het kleinste land ter wereld.

V: Wat zijn de twee andere landen die enclaves zijn van een ander land?
A: De andere twee landen die enclaves van een ander land zijn, zijn San Marino, ook in Italië, en Lesotho in zuidelijk Afrika.

V: Wat voor soort staat is Vaticaanstad?
A: Vaticaanstad is een stadstaat, omdat het hele grondgebied stedelijk en bebouwd is.

V: Wie is het staatshoofd van Vaticaanstad?
A: Het staatshoofd van Vaticaanstad is de paus, de bisschop van Rome en hoofd van de rooms-katholieke kerk.

V: Wanneer is paus Franciscus tot staatshoofd gekozen?
A: Paus Franciscus werd op 13 maart 2013 gekozen tot staatshoofd van Vaticaanstad.

V: Wanneer werd Vaticaanstad een onafhankelijke soevereine staat?
A: Vaticaanstad werd een onafhankelijke soevereine staat met de Overeenkomst van Lateranen (Patti Lateranensi) die op 11 februari 1929 werd ondertekend door Benito Mussolini en paus Pius XI.

V:Welke beroemde bezienswaardigheden vindt u in Vaticaanstad?

A:De beroemde bezienswaardigheden in Vaticaanstad zijn het Sint-Pietersplein, de Sint-Pietersbasiliek, de Sixtijnse Kapel, de Vaticaanse Musea en het Apostolisch Paleis waar de paus woont, evenals honderden beelden en afbeeldingen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3