Heiligdom stad

Onder een heiligdomstad wordt verstaan: gemeentelijke gebieden, voornamelijk in West-Europa, de Verenigde Staten en Canada. Heiligdomsteden in en rond die gebieden beperken de samenwerking met de overheid om de immigratiewetgeving te handhaven.

De leiders van de heiligdomssteden zeggen dat ze de angst voor deportatie en mogelijke familiebreuken met mensen die zich illegaal in een land bevinden, willen verminderen. Dat is zodat zulke mensen bereid zijn om een misdrijf te melden en hun kinderen naar school te sturen.

Sommige staten, zoals Alabama, Iowa, Mississippi, Georgia, Missouri en Florida staan geen heiligdomssteden toe. In andere staten, zoals Connecticut, Rhode Island, Illinois New York, Colorado en Californië zijn heiligdomsteden toegestaan.

Begin 2018 zei een federale rechter in Chicago dat het beleid van de Troef geen openbare veiligheidstoelagen mag onthouden aan sancutaire steden. Die besluiten werden gezien als een tegenslag voor de inspanningen van het beleid van de troefkaart om de autoriteiten te helpen bij de politie van illegale immigranten.

Er zijn verschillende termen gebruikt om te verwijzen naar immigranten die naar Europa, Azië, de Verenigde Staten of Australië komen. Het gebruik van het woord 'illegaal' is aan het dalen. Zo kan de term illegale immigrant op een dag geleidelijk worden afgeschaft. De term ongedocumenteerde immigrant zal op een dag zijn plaats innemen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3