Heiligdom stad

Onder een heiligdomstad wordt verstaan: gemeentelijke gebieden, voornamelijk in West-Europa, de Verenigde Staten en Canada. Heiligdomsteden in en rond die gebieden beperken de samenwerking met de overheid om de immigratiewetgeving te handhaven.

De leiders van de heiligdomssteden zeggen dat ze de angst voor deportatie en mogelijke familiebreuken met mensen die zich illegaal in een land bevinden, willen verminderen. Dat is zodat zulke mensen bereid zijn om een misdrijf te melden en hun kinderen naar school te sturen.

Sommige staten, zoals Alabama, Iowa, Mississippi, Georgia, Missouri en Florida staan geen heiligdomssteden toe. In andere staten, zoals Connecticut, Rhode Island, Illinois New York, Colorado en Californië zijn heiligdomsteden toegestaan.

Begin 2018 zei een federale rechter in Chicago dat het beleid van de Troef geen openbare veiligheidstoelagen mag onthouden aan sancutaire steden. Die besluiten werden gezien als een tegenslag voor de inspanningen van het beleid van de troefkaart om de autoriteiten te helpen bij de politie van illegale immigranten.

Er zijn verschillende termen gebruikt om te verwijzen naar immigranten die naar Europa, Azië, de Verenigde Staten of Australië komen. Het gebruik van het woord 'illegaal' is aan het dalen. Zo kan de term illegale immigrant op een dag geleidelijk worden afgeschaft. De term ongedocumenteerde immigrant zal op een dag zijn plaats innemen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een vrijplaatsstad?


A: Een vrijplaatsstad is een gemeente die de samenwerking met de overheid bij de handhaving van de immigratiewetgeving beperkt.

V: Waar liggen de meeste vrijplaatsen?


A: De meeste vrijplaatsen bevinden zich in West-Europa, de Verenigde Staten en Canada.

V: Waarom willen leiders van vrijplaatsen de samenwerking met de overheid bij de handhaving van de immigratiewetgeving beperken?


A: Leiders van "sanctuary cities" willen de angst voor deportatie en mogelijke gezinsbreuken met mensen die illegaal in een land verblijven verminderen, zodat die mensen misschien bereid zijn aangifte te doen en hun kinderen naar school te sturen.

V: Welke staten staan vrijplaatsen toe?


A: Staten als Connecticut, Rhode Island, Illinois, New York, Colorado en Californië staan vrijplaatsen toe.

V: Welke staten staan geen vrijplaatssteden toe?


A: Staten zoals Alabama, Iowa, Mississippi, Georgia, Missouri en Florida staan geen vrijplaatssteden toe.

V: Wat gebeurde er begin 2018 met betrekking tot de inspanningen van de regering-Trump om de autoriteiten te helpen bij de politie van illegale immigranten?


A: Begin 2018 zei een federale rechter in Chicago dat de regering-Trump geen subsidies voor openbare veiligheid mocht onthouden aan sancutary cities. Deze beslissingen werden gezien als een tegenslag voor de inspanningen van de Trump-administratie om de autoriteiten te helpen bij de politie van illegale immigranten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3