Sanhedrin (gerechtshof)

Het Sanhedrin was een groep rechters die leiding gaven aan het Joodse volk van elke stad in het Land Israël. Hun naam is Grieks en betekent "raad" of "vergadering". Er waren tussen de drieëntwintig en eenenzeventig rechters in elk Sanhedrin. Volgens de Hebreeuwse Bijbel beval God Mozes en de Israëlieten om raden van rechters te vormen en te doen wat zij zeiden.

Het Grote Sanhedrin in Jeruzalem stond aan het hoofd van de andere raden. Het kwam elke dag bijeen, behalve op feestdagen en Shabbat. Nadat de Romeinen de Tweede Tempel verwoestten, verhuisde het Grote Sanhedrin naar Galilea. Het maakte zijn laatste wet in 358 n.C. toen het de Hebreeuwse kalender verliet. Het kwam niet meer bijeen vanwege de vervolging. Sommige mensen hebben geprobeerd het terug te brengen, zoals Napoleon Bonaparte. Deze pogingen zijn tot nu toe niet succesvol geweest.

Vragen en antwoorden

V: Wie waren de Sanhedrin?


A: De Sanhedrin waren een groep rechters die het Joodse volk van elke stad in het Land Israël leidden.

V: Wat betekent de naam Sanhedrin?


A: De naam Sanhedrin betekent "raad" of "vergadering" in het Grieks.

V: Hoeveel rechters waren er aanwezig in elk Sanhedrin?


A: Er waren tussen de drieëntwintig en eenenzeventig rechters in elk Sanhedrin.

V: Beval God Mozes en de Israëlieten om raden van rechters te maken?


A: Ja, volgens de Hebreeuwse Bijbel beval God Mozes en de Israëlieten om raden van rechters te maken en te doen wat zij zeiden.

Vraag: Welk Sanhedrin leidde de andere raden?


A: Het Grote Sanhedrin in Jeruzalem leidde de andere concilies.

V: Wanneer verhuisde het Grote Sanhedrin naar Galilea?


A: Nadat de Romeinen de Tweede Tempel verwoest hadden, verhuisde het Grote Sanhedrin naar Galilea.

V: Waarom kwam het Grote Sanhedrin niet meer samen?


A: Het Grote Sanhedrin kwam niet meer bijeen vanwege vervolging. Het maakte zijn laatste wet in 358 CE toen het de Hebreeuwse kalender losliet.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3