Taiga

De taiga is een groot gebied met naaldbossen. Het beslaat het grootste deel van het binnenland van Alaska, Canada, Zweden, Finland, het binnenland van Noorwegen, het noorden van Kazachstan en Rusland (vooral Siberië), alsmede delen van het noordelijk deel van het vasteland van de Verenigde Staten.

In Canada wordt de term "boreaal bos" gebruikt om het zuidelijke deel van deze bossen aan te duiden, terwijl "taiga" wordt gebruikt voor de noordelijke gebieden ten zuiden van de Arctische boomgrens die deze van de toendra scheidt.

De bomen zijn overwegend dennen, sparren en lariksen. Het klimaat is koud in de winter en koel in de zomer.

De taiga is te vinden op de hoge noordelijke breedtegraden, net onder de toendra, en net boven de steppen
De taiga is te vinden op de hoge noordelijke breedtegraden, net onder de toendra, en net boven de steppen

Zwarte sparren taiga, Copper River, Alaska
Zwarte sparren taiga, Copper River, Alaska


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3