Verdrag inzake de afsluitende regeling met betrekking tot Duitsland

Het Verdrag inzake de definitieve regeling met betrekking tot Duitsland (Duits: Vertrag über die abschließende Regulung in bezug auf Deutschland French): Traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne Russian: Догοвор об окончательном урегулировании в отношении Германии) wordt ook wel het 2 + 4-verdrag genoemd.

Het werd ondertekend door de twee Germanen (West en Oost) en de vier geallieerden uit de oorlogstijd (Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie (USSR)) op 12 september 1990, in Moskou, USSR.

Het verdrag maakte formeel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden van de Tweede Wereldoorlog gaven de bevoegdheden en taken op die ze hadden in de twee Germanen en in Berlijn sinds de Nazi Surrender in 1945 de gevechten in de Tweede Wereldoorlog stopzette.

Zes landen hebben het verdrag ondertekend, maar slechts vijf hebben het geratificeerd (bevestigd). Dit komt omdat Duitsland zich onder één regering heeft verenigd op 3 oktober 1990, drie weken na de ondertekening van het verdrag.

Het verdrag stond de hereniging van Oost- en West-Duitsland in één land toe. Er werd gezegd dat Duitsland vreedzaam zal zijn en geen oorlogen zal beginnen. Duitsland beloofde de omvang van zijn leger, marine en luchtmacht te beperken en geen kernbommen te maken.

Het verdrag geeft ook richtlijnen voor het verplaatsen van de buitenlandse troepen die zich in Duitsland bevonden. De USSR moest in 1994 al haar troepen uit Oost-Duitsland en Oost-Berlijn verhuizen. De drie Westerse geallieerden werden gevraagd hun troepen in Berlijn te houden totdat de Sovjets waren vertrokken. Duitsland beloofde ook niet toe te staan dat de NAVO-troepen zich naar Oost-Duitsland zouden verplaatsen, en ook niet dat bepaalde soorten wapens in het oosten zouden worden toegelaten.

Het verdrag stelde ook de grenzen van Duitsland vast en de Duitse regering bevestigde dat het verdrag dat zij in 1970 met Polen had gesloten over de grens tussen de landen, van kracht zou blijven.

Op 15 maart 1991 werd het verdrag van kracht en werd Duitsland volledig soeverein (dat wil zeggen, in staat om alles op zijn eigen grondgebied, inclusief Berlijn, te controleren).

Ratificatie van het 2+4-verdrag door Duitsland
Ratificatie van het 2+4-verdrag door Duitsland


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3