Marcus Aemilius Lepidus

Marcus Aemilius Lepidus (geboren 88/89 v. Chr., gestorven 12/13 v. Chr.) was een Romeins politicus. Hij was een van de naaste medewerkers van Julius Caesar. Hij was Caesars plaatsvervanger in Rome toen Caesar niet in Rome was om Pompeius te verslaan in de slag bij Pharsalus in Griekenland. Hij diende als Pontifex Maximus (hogepriester) na Caesars dood.

Samen met Octavianus en Marcus Antonius vormde hij het Tweede Triumviraat om zich tegen de samenzweerders te verzetten. Het Triumviraat werd opgericht om de Consuls en de Senaat buitenspel te zetten, wat betekent dat het het feitelijke einde van de Romeinse Republiek betekende.

Lepidus was ouder dan de andere twee triumvières. Na de slag bij Philippi regeerde hij over Spanje en een deel van Noord-Afrika. Hij kreeg de schuld van een opstand op Sicilië. Dit gaf Octavianus het excuus om hem van zijn ambten te ontheffen, met uitzondering van Pontifex Maximus. Hij stierf vredig in Circeii in Italië ongeveer eind 12 tot begin 13 v. Chr.

Lepidus op een muntZoom
Lepidus op een munt


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3