1 en 2 Kronieken

De Eerste en Tweede Kronieken zijn geschiedenisboeken in het Oude Testament. Zij vertellen de geschiedenis van Israël op een andere manier dan de Boeken der Koningen. Gebruikmakend van Bijbelse boeken (zoals Samuël en Koningen) en andere bronnen, bemoedigt de "Kroniekschrijver" de Joden die terugkeerden uit de ballingschap in Babylon. Hij gaat terug in de geschiedenis van Israël om uit te leggen waarom zij al hun problemen hebben gehad en hoe zij goed kunnen leven om in de toekomst beter te worden.

Oorspronkelijk waren de Eerste en Tweede Kronieken één boek. Later werden ze gesplitst in twee verschillende boeken.

Titel

De Hebreeuwse titel (dibre hayyamim) betekent "wat er in de dagen (of jaren) is gebeurd". De vertalers van de Septuagint (die het Oude Testament in het Grieks vertaalden) noemden het boek "de weggelaten dingen". Hieruit bleek dat zij het beschouwden als een aanvulling op Samuel en Koningen. Hiëronymus (347-420 na Chr.), die de Latijnse Vulgaat vertaalde, zei dat een betere titel zou zijn "kroniek van de gehele heilige geschiedenis". Luther gebruikte dit idee in zijn Duitse versie, en anderen hebben hem gevolgd. Kronieken werd door de vertalers van de Septuagint eerst in twee boeken verdeeld.

Auteur

De oude Joodse traditie zegt dat Ezra Kronieken, Ezra, en Nehemia schreef. Men is er echter nog steeds niet zeker van. Veel mensen zeggen dat Kronieken in de latere helft van de 5e eeuw v. Chr. werd geschreven.

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn de Eerste en Tweede Kronieken?


A: Het zijn geschiedenisboeken in het Oude Testament die de geschiedenis van Israël anders vertellen dan de Koningsboeken.

V: Wat is het doel van de Kronieken?


A: De "Kroniekschrijver" bemoedigt de Joden die terugkeerden uit de ballingschap in Babylon door terug te gaan in de geschiedenis van Israël om uit te leggen waarom zij al hun problemen hebben gehad en hoe zij goed kunnen leven om in de toekomst beter te worden.

V: Welke bronnen werden gebruikt om de Kronieken te schrijven?


A: De schrijver gebruikte Bijbelse boeken zoals Samuël en Koningen en andere bronnen.

V: Waarin verschillen de Kronieken van de Koningsboeken?


A: Een belangrijk verschil is dat David, anders dan in 2 Samuël, in Kronieken als goed wordt voorgesteld.

V: Waren de Eerste en Tweede Kronieken oorspronkelijk één boek?


A: Ja, ze waren oorspronkelijk één boek.

V: Wanneer werden de Eerste en Tweede Kronieken opgesplitst in twee verschillende boeken?


A: Het is onduidelijk wanneer de Kronieken precies werden opgesplitst, maar het was ergens nadat zij oorspronkelijk waren geschreven.

V: Wat is de algemene boodschap van de Kronieken?


A: De boodschap is dat het Joodse volk kan leren van zijn fouten uit het verleden en rechtvaardig kan leven om in de toekomst beter te worden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3